Slovenski biografski leksikon

Vesel Gvido, sadjar, r. 7. mar. 1901 v Trstu posestniku in trgovcu Alojziju in Filomeni r. Amplatz, živi v Leskovcu pri Krškem. Osn. šolo je obiskoval 1908–12 v Sežani, slov. gimn. 1912–5 v Gor., nem. gimn. 1916–7 v Trstu. Zaradi vojne je moral šolanje opustiti in pomagati v trgovini. Po odsluženem voj. roku v ital. vojski je 1922–3 obiskoval pollegalne trg. in zadružne tečaje, ki jih je organiziral L. Čermelj, nato pa delal v očetovi trgovini. Zaradi ilegal. dela in podpiranja članov TIGR je bil 1926 obsojen in 18 mes. zaprt v Trstu in Kopru. 1929 je emigriral v Jslo in se vključil v Sadjar. in vrtnar. zadrugo primor. Slov. v Černomercu pri Zgbu 1929–32, leto dni upravljal posestvo grofa Kulmerja, nato organiziral prvo jsl sadno plantažo Milerov Brieg pri Zgbu, ki jo je uspešno vodil do 1946, ko je s sodelavci odšel v Ptuj in v Štukih organiziral in vodil prvo slov. plantažo sadja Osojnik do 1952. Na povabilo OLO Krško je organiziral kmet. delovno zadrugo Sloga (kasneje Zadružno sadjarstvo Matija Gubec oz. Agrokombinat Krško) v Leskovcu pri Krškem, kjer je delal do upok. 1961. — Opravljal je več dolžnosti v Združenih del. sindikatih Jsle, v zadružnih organizacijah, bil npr. preds. okrajne zadružne zveze Ptuj, član uprav. odbora Glavne zadr. zveze Sje ipd. Od 1971 je častni član Zveze kmetij. inž. in tehnikov, od 1973 Sadjar. društva Sje. — Odlikovan je bil z redom zasluge za narod III 1961 in z redom dela z zlatim vencem 1977, prejel več strokovnih priznanj in častnih članstev.

V. je prvi pri nas sadil in preizkušal novejše amer., ital. in franc. sorte jabolk, hrušk, breskev in jagod, uvedel kordonske vzgojne oblike in goste sisteme sadovnjakov, težke rigolne pluge in buldožerje, z njimi pa gradnjo teras in agromelioracij. — Z V. Orlom in K. Petranovićem je napisal knjigo Napredno voćarstvo — New Times, Zgb 1939. Objavil je tudi nekaj člankov v časopisih SiV (1947), SVV (1959), SocKiG (1962) in Sodobnem kmetijstvu (1969). — Prim.: arhiv katedre za sadjarstvo biotehn. fak. (Lj.); arhiv Agrokombinata Krško; F. Adamič, Srečanja 1969, 27; DL 1971, št. 10 (s sliko); Gospodarstvo (Trst) 1971, št. 3; KG 1971, 22; Sod. kmetijstvo 1978, 47 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Vesel, Gvido (1901–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi778360/#slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine