Slovenski biografski leksikon

Vendramin Cvetko, slikar samouk, r. 27. apr. 1927 v Lokovcu pri Čepovanu učitelju Andreju in Mariji r. Leban, živi v Novi Gorici. Ker je bil oče pregnan v notranjost Italije, je družina 1929–45 živela v Nonantoli pri Modeni. Tam je V. obiskoval osn. šolo, 1943–5 Istituto tecnico per geometri v Modeni, nato 1945–7 šolo za geometre v Gor. in 1947–8 na Reki, dipl. 1948 v Zgbu. 1950–2 je delal pri gradb. podjetju Edilit v Kopru, od 1952 je na katast. uradu (prej Geodetska uprava) v Novi Gorici. — S slikarstvom se ukvarja kot samouk od dij. let. Uporablja svojevrstno kombinirano tehniko slikanja na steklo, tako da dodaja raznobarvne steklene kristale in drobce. Motivi so predvsem folklorni. Podobe iz let 1952–6 je pod naslovom Mozaik noš in plesov narodov Jsle razstavil 1964 v Novi Gorici in 1965 v Gor. (razširjeno, s katalogom). Po 1964 je v isti tehniki s sinom Julijem opremil samostan. kapelo na Sveti gori pri Gor. (dogodki iz zgod. svetišča, križev pot), izdelal načrt za oltarno mizo iz kovanega železa in lesa za c. na Kostanjevici pri Novi Gorici, narisal grb kopr. škofa J. Jenka. — Prim.: osebni podatki; Primor. novice 1964, št. 20. Brj.

Brecelj, Marijan: Vendramin, Cvetko (1927–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi769991/#slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

VENDRAMIN Cvetko, slikar samouk, r. 27. apr. 1927 v Lokovcu pri Čepovanu, živi v Solkanu. Oče Andrej, učitelj, mati Marija Leban. Slikarjev oče je bil pregnan v notranjost It., zato je družina od 1929–45 živela v Nonantoli pri Modeni. V. je tam obiskoval osn. š., od 1943–45 Istituto tecnico per geometri v Modeni, 1945-47 š. za geometre v Gor. in 1947–48 na Reki, maturiral 1948 v Zgbu. 1950–52 je bil zaposlen pri gradb. podjetju Edilit v Kopru, od 1952 dalje na katastrskem uradu v Novi Gor. do upokojitve 1989. – V slikarstvu je samouk, z njim se ukvarja od dijaških let naprej. Razvil je posebno tehniko slikanja na steklo z dodatkom raznobarvnih steklenih kristalov in drobcev. 1964 je razstavil v Novi Gor. ciklus podob iz let 1952–56 z naslovom Mozaik noš in plesov narodov Jsle. Isto tematiko, a še razširjeno z gor., trž., furlan. in koroš. nošami, je prikazal 1965 v Gor. v ustanovi Pro Loco. Poleg slov. so o razst. poročali tudi it. listi, tako Gazz., Picc. Kritik M. Bambič jo je takole ocenil: »Ni dvoma o tem, da je Vendramin v svojih stvaritvah zelo posrečeno povezal umetnost z izredno obrtniško spretnostjo, ki jo zahteva tovrstno slikanje pri izbiri uporabljenega gradiva in delovnega postopka. Le-ta prehaja že v območje najsodobnejših posegov pop-arta po očarljivih optičnih učinkih odbojne svetlobe, ki spreminjajo blesk in živahnost odsevov drobcev barvanega stekla in kristalov s premikanjem gledalca, ko jih gleda iz različnih zornih kotov.« Omenjena tehnika se je izkazala kot zelo primerna za krašenje javnih prostorov, zato je eno od V-ovih folklornih podob odkupil Park hotel v Novi Gor. za svojo restavracijo. Isti način je uporabil pri opremi samostanske kapele na Sveti Gori, kar sta 1974 uresničila skupaj s sinom Julijem, obsega pa podobe z dogodki iz zgod. tega svetišča in Križev pot. 1979 sta opremila tudi kapelo prikazanja za glavnim oltarjem svetogorske bazilike. V-ovo delo je prav tako oltarna miza proti ljudstvu iz kovanega železa in lesa za c. na Kostanjevici nad Novo Gor., grb upokojenega koprskega škofa J. Jenka in barvno okno z likom kardinala J. Missia v kapeli sv. Mihaela v c. na Sveti Gori (slednje 1981).

Prim.: Osebni podatki; sporočilo frančiškanskega samostana na Sv. Gori; Razstava – Ausstellung – Esposizione, Cvetko Vendramin, Nova Gor. 1.–10. maja 1964 (vabilo); PrimN 15. maja 1964; 19. sept. 1965; 13. jan. 1966; Folclore e costumi di tre nazioni di Floriano Vendramin. Pro Loco – Gorizia, dal 20 al 30 sett. 1965 (razst. katal.); PDk 21. sept. 1965; 2. okt. 1965; Delo 23. sept. 1965; 16. nov. 1965; KatG 30. sept. 1965; 21. okt. 1965; SBL IV, 393–94.

M. V.

Vuk, Marko: Vendramin, Cvetko (1927–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi769991/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine