Slovenski biografski leksikon

Vencajz Ivan, pravnik in politik, r. 26. jun. 1844 v Šentvidu pri Stični učitelju Ignaciju in Katarini r. Antončič, u. 7. avg. 1913 v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v Višnji Gori, gimn. 1856–61 v Nov. mestu in 1861–3 v Lj. Po mat. je štud. pravo na Dunaju in 1868 začel s sodno prakso v Lj., bil nato do 1886 pristav v Kočevju, okr. sodnik v Krškem, od 1886 pa sodni svetnik v Lj., kjer je več let vodil delegirano okr. sodišče. 1900 se je upok. in odprl odvet. pisarno. — Bil je odbornik GM od 1886, njen častni član od 1897, preds. pripravljalnega odbora društva Pravnik in od ustanovitve 1889 tri leta njegov podpreds. — Ker se ni strinjal z uradno politiko NNS, ga ni hotela kandidirati in je pri drž. zbor. volitvah 1897 nastopil samostojno proti uradnemu strankinemu kandidatu J. Kušarju. Ko ni bil izvoljen, se je pridružil skupini nezadovoljnih politikov (V. Gregorič, A. Koblar), ki so takrat začeli izdajati Slov. list z radikalnim kršč.-soc. programom. To gibanje se je kmalu spojilo s katol. narodno stranko in V. je bil 1900 podpreds. II. slov. kat. shoda. I. l. je bil kot njen kandidat izvoljen v drž. zbor v lj. okolici in si mnogo prizadeval za napredek dolenjskega vinogradništva. 1903 je zaradi nasprotij z Iv. Šušteršičem odložil mandat in se posvetil delovanju Vzajemne zavarovalnice (ustanovljena 1900 na njegovo pobudo); dolgo je vodil njeno pisarno in bil preds. nadzorništva. — Kot pravnik si je V. pridobil štev. zasluge za slov. uradovanje, sestavljal je slov. sodne obrazce in mnogo pripomogel, da je izšla Babnikova Nem.-slov. pravna terminologija (Dunaj 1894). Zaslužen je tudi kot načelnik pevskega zbora GM, za katerega je pridobil pevovodjo F. Grossa in kasneje M. Hubada; na njegovo pobudo je GM 1893 kupila hišo v Gosposki ulici, po potresu pa zidala novo v Vegovi ulici. 1895 je vodil na Dunaj zbor GM, ki je nastopil z dvema koncertoma v zahvalo Dunajčanom za pomoč po potresu. — Prim.: Erjavec 111; Hribar I, 446–8; Pol stoletja 51; izv. gimn. Lj. in GM 1897–8; S 1886, št. 155; 1913, št. 180; SN 1913, št. 180; SP 1913, 255; I. Martelanc, Vzajemna zavarovalnica, 1933 (slika v prilogi); Pravnik 1968, 535; 225 let novomeške gimn., 1971, 393. S. K.

Kranjec, Silvo: Vencajz, Ivan (1844–1913). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi769438/#slovenski-biografski-leksikon (8. december 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine