Slovenski biografski leksikon

Velik Herman, prosvetni in politični delavec, r. 12. apr. 1930 v Železni Kapli gozdnemu delavcu Karlu in Tereziji r. Žagar, u. 1. avg. 1976 v Celovcu, pokopan v Selah pri Clcu. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, glavno v Velikovcu, učiteljišče 1944 (1. razr.) v Kranju in 1945–50 v Clcu. Učil je na osn. šoli v Selah, od 1953 do smrti pa bil upravitelj osn. šole na Kotu pri Selah. — Kot član avstr. social. stranke se je kmalu po prihodu na Kot vključil v občin. polit. delo, postal odbornik in 1965 župan občine Sela. Obenem je deloval v prosvetnih društvih in organizacijah, npr.: Košuta na Kotu (pobudnik za ustanovitev 1961, nato tajnik), Zveza slov. izobražencev v Clcu (vodja učit. sekcije in član konzorcija slov. učiteljev, izdajateljev edinega slov. šol. lista na Kor. Mladi rod, kateremu je bil V. od 1962 odg. ur.), Prosvetna zveza kor. Slovencev v Clcu (1969 izvoljen za 1. podpreds.), Zveza slov. organizacij v Clcu (od 1969 član izvr. odb.), v kateri se je V. disciplinirano ravnal po njenih načelnih smernicah. Študijsko komisijo pri zvezni vladi na Dunaju je zapustil takoj, ko je spoznal, da v njej ni mogoče uveljaviti pravic kor. Slov. po drž. pogodbi iz 1955. Udeležil se je vseh Zveznih demonstrativnih nastopov. Bil je član odbora boroveljske Hranilnice in posojilnice, podpreds. Slov. atletskega kluba, kjer je skrbel za povezavo s športnimi klubi v matični Sji. Kot župan je 1972 sklenil pobratenje selške in škofjeloške občine v duhu politike dobrih sosedskih odnosov med Avstrijo in Jslo. — V. spada med izjemne, redke može, ki so tudi kot člani avstr. social. stranke ostali odločni, dosledni Slovenci. — Prim.: r. matice (ž. urad Železna Kapla); Delo, št. 188 (s sliko), Glas, št. 60 (s sliko), Slov. vestnik (Clc), št. 32 (s sliko), 33, Večer, št. 178 (vse 1976); V. Polanšek, Kor. kol 1977, 120–4 (s sliko). L. U.

Ude, Lojze: Velik, Herman (1930–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi768386/#slovenski-biografski-leksikon (3. avgust 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine