Slovenski biografski leksikon

Valjavec Victor J., časnikar v ZDA, r. 22. dec. 1876 v Idriji dacarju Jerneju in Elizabeti r. Gornik, u. 19. mar. 1954 v New Jerseyu (pok. v Paramusu). Po osn. šoli je 1887–90 obiskoval 2 razr. klas. gimn. v Lj. Vojaščino je služil v Trstu, odkoder je 1899 odpotoval v ZDA. V New Yorku se je zaposlil pri Franku Sakserju in bil 1900–10 urednik GN (občasno ga urejal še 1945–6, 1948–50, ko ga je s tiskarno vred kupila hrv. tisk. družba Novi list v New Yorku) ter Slov. amer. kol. 1910 je postal prevajalec v zveznem uradu za delo in trgovino v odd. za priseljevanje (US immigration service), kjer je kasneje nasledil F. La Guardio. 1917–30 je bil zaposlen v sodnem ministrstvu (Department of justice), hkrati delal 13 let pri FBI (Federal bureau of investigation) in veliko potoval po Ameriki, Avstriji, Nemčiji, Srbiji, Turčiji idr. 1930 je bil premeščen v odd. za priseljevanje in naturalizacijo, 1942 upok. in se preselil na svojo farmo v Paramusu. – Največ je objavljal v GN (1900–10), občasno v LZ (1901, Na brooklynskem mostu), AD (1927, Predpustna filozofija), ND (1927, več prevodov J. Londona, npr.: Litina poroka, Aloha Oe, Aličina izpoved, Kitov zob, Ostanek iz pliocenske dobe) idr. – Psevd.: V. J. V., Zmago ali Zmagoslav Valjavec, Z. V. – Prim.: r. matice (ž. urad Idrija); podatki sina W. H. Valjavca, New Jersey (arhiv SBL); GN 1943, št. 180, priloga (s sliko); 1954, št. 32; J. N. Rogelj, SIK 1976, 249. Bjc.

Bajec, Jože: Valjavec, Victor J. (1876–1954). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi759103/#slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

VALJAVEC Victor J., časnikar, r. 22. dec. 1876 v Idriji, u. 19. mar. 1954 v New Jerseyu (ZDA). Oče Jernej, dacar, mati Elizabeta Gornik, gospodinja. Osn. š. v domačem kraju, dva razr. klas. gimn. pa v Lj. Vojaščino je služil v Trstu, od koder je 1899 odšel v ZDA. Prvo zaposlitev je našel v New Yorku pri Franku Sakserju, slov. časnikarju in založniku. Pri njem je med 1900–10 urejal tednik Glas naroda, občasno pa tudi še v svojih kasnejših letih (1945–46 in 1948–50), ko je bil list sicer že last hrv. tiskovne družbe Novi list. Bil je tudi ur. Sakserjevega Slovensko-ameriškega koledarja. 1910 je dobil prvo drž. službo, in sicer je postal prevajalec v zveznem uradu za delo in trgovino v oddelku za priseljevanje, kjer je nato nasledil kasnejšega župana Fr. La Guardio. Med. 1917–30 je bil v službi v pravosodnem ministrstvu ter bil hkrati zaposlen tudi pri FBI (Federai Bureau of Investigation). Ob tem je veliko potoval, npr. v Avstrijo, Nemčijo, Srbijo, Turčijo itd. ter seveda tudi po Ameriki. 1930 je bil premeščen v oddelek za priseljevanje in naturalizacijo, kjer je delal do upokojitve (1942). Preselil se je na svojo farmo v Paramusu, kjer je tudi pokopan. Krajšo prozo je objavljal v LZ, Novi dobi in Ameriški domovini, seveda pa je bilo največ njegovih člankov v Glasu naroda. Pri tem je uporabljal tudi psevdonime kot V.J.V., Zmago in Zmagoslav Valjavec.

Prim.: SBL IV, 342; Slov. izseljenski koledar 1976, 249.

Mlakar

Mlakar, Boris: Valjavec, Victor J. (1876–1954). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi759103/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine