Slovenski biografski leksikon

Valentinčič Jože, pedagog, andragog, r. 7. mar. 1926 v Podbrdu kmetovalcu Antonu in Frančiški r. Torkar, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval 1932–7 v Podbrdu, gimn. 1937–41 v Gorici, tu in v Vidmu 1941–5 licej. Študiral je 1947–51 na fil. fak. v Lj., dipl. iz pedagogike, obče psihologije in logike ter 1974–6 opravil podiplom. študij. Bil je učitelj na osn. šoli v Stržiščah 1945–7, vzgojitelj v domu I. Cankarja v Lj. 1947–51, prof. in šol. nadzornik 1952–5 na učiteljišču v Tolminu, ravnatelj in šol. nadzornik 1955–9 na učiteljišču v Kopru, nato v Lj. vodja področja pri okr. ljud. univ. 1959–60, svetovalec pri Zvezi delav. univerz Sje 1960–9, vodja sektorja za izobraževanje odraslih pri Zavodu SRS za šolstvo 1969–79; od 1979 dalje je direktor ČZP Prosvetni delavec in urednik. – Ima več funkcij v strok., samoupravnih in družbeno–polit. organizacijah. – Aktivno se udeležuje kongresov andragogov, mdr.: 1969 Zgb, 1973 Bgd, 1980 Skopje. – Odlikovan je bil 1974 z redom dela s srebrnim vencem. – Posveča se predvsem vzgoji in izobraževanju, uveljavljanju sodobnih oblik, metod in odnosov pri delu z mladino in odraslimi. V prvem obdobju delovanja (1945–59) je bil poudarek na pedagoškem delu, v drugem obdobju (1959 do 1979 na razvijanju andragoške prakse in teorije, v tretjem (po 1979) pa zlasti na publicistiki o vzgoji in izobraževanju.

Objavil je knjige: Metode pri izobraževanju odraslih, 1963; Kako pomagamo otroku pri učenju, 1965, 1967 (razšir.), 1970; Delo z odraslimi, 1968; Priprava in vodenje sestankov, 1970, 1974 (razšir.); Osnove andragogike, 1973; Metodika izobraževanja voznikov motornih vozil, 1974; Kako vodimo sestanke, 1978; Metodika družbenopolit. usposabljanja članov delegacij in delegatov, 1979; Sodelovanje s starši, 1981; Metodika obrambnega izobraževanja, 1982. – Z drugimi je napisal knjige, mdr.: Sodobna družina in vzgoja, 1965; Skrivnost, ki ni skrivnost, 1969 (soavtor F. Demšar); Izobraževanje staršev za sodobno družinsko vzgojo, 1970; Načrtovanje družine in spolna vzgoja mladostnikov, 1975; Mladostnik, družina in družba, 1977; Osnovno izobraževanje odraslih, 1978; Prispevki k teoriji in praksi vzgoje v domovih za učence, 1980. – Članke objavlja v časopisju Andragogija (Zgb), Vzgoja in izobraževanje, SodP, NRazgl, PD idr. – Na osnovi njegovega besedila je lj. televizija pripravila seriji izobraževalnih oddaj Nenehno izobraževanje (1980; knj. 1982) in Metode političnega dela – sestanek (1981). – Prim.: osebni podatki; D. Filipović, Obrazovanje odraslih u teoriji i praksi, Bgd 1967. A. T.

Trstenjak, Anton: Valentinčič, Jože (1926–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi756419/#slovenski-biografski-leksikon (21. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine