Slovenski biografski leksikon

Vadnal Ivan, protifašist, r. 1. nov. 1901 v Žejah pri Postojni kmetu Matiji in Neži r. Abram, ustreljen 15. dec. 1941 na Opčinah pri Trstu, 1946 prekopan v Slavino pri Postojni. Po osn. šoli v Slavini je delal na očetovem posestvu. 1926 ga je A. Valenčič (gl. čl.) vključil v ilegalno narodnorevolucionarno organizacijo TIGR. S sovaščanoma in kmetoma Jakobom Semcem (r. 1904 – u. 1943 na otoku Pianosa pri Sardiniji) in Francem Slugo (r. 1909, živi v Prestranku) je 1928 organiziral akcijsko trojko, ki je skrbela predvsem za prenos protifašist. literature, streliva in orožja iz Jsle na Primorsko in za pomoč ilegalcem pri prehodu čez it.–jsl mejo. »Trojka« je vzdrževala stike z voditelji TIGR v emigraciji, mdr. z D. Zelenom, T. Černačem in J. Godničem; 1934 je prevzela večjo količino orožja in razstreliva, ki ga je hranila v gozdu pri Žejah. V-a in oba njeg. tovariša iz »žejske trojke« je 1938 sprejel v KP voditelj primor. komunist. organizacije P. Tomažič; po dogovoru z njim in D. Zelenom je del skritega orožja in razstreliva prevzela komunist. organizacija, ki se je ob začetku vojne pripravljala na vstajo. Dec. 1939 so komunisti iz Divače in »žejska trojka« prenesli orožje v jamo pri Vremah. Ob množičnih aretacijah je 17. jul. 1940 tajna fašist. policija OVRA aretirala V-a ter odkrila skrivališče orožja. V. je bil zaprt v Trstu, Kopru in v »Regina Coeli« v Rimu ter med zasliševanjem zverinsko mučen. Na II. trž. procesu posebnega fašist. sodišča za zaščito države 2.–14. dec. 1941 v Trstu je bil obtožen, da je organiziral in vodil gibanje za odcepitev Primor. od Italije. Sodišče je njega in še 8 protifašistov obsodilo na smrt (4 pomiloščeni na dosmrtno ječo), 47 na 18 mesecev do 30 let ječe (med njimi Semec in Sluga). Zjutraj 15. dec. je bil na Opčinah ustreljen skupaj s P. Tomažičem, I. Ivančičem, S. Kosom in V. Bobekom, ki so jih skrivaj pokopali v Villorbi pri Trevisu. – Prim.: r. matice Slavina (ž. urad Slavina); arhiv. gradivo (IZDG); PDk 1945, št. 142 (s sliko), 143–58; L. Čermelj, Ob tržaškem procesu 1941, 1962; isti, Med prvim in drugim trž. procesom, 1972; Zbornik fotografij iz delav. gibanja … 1867–1941, I/2, 1965, 335 (slika); M. Kacin–Wohinz, Borec 1971; S. Fatur, Pivka med obema vojnama, Ljudje in kraji ob Pivki, 1975; T. Ferenc, Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940, 1977; J. Gašperšič, Komunist 1980, št. 32–5. Kn.-W.

Kacin-Wohinz, Milica: Vadnal, Ivan (1901–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi753284/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine