Slovenski biografski leksikon

Uršič Lojze, prevajalec, r. 20. okt. 1908 v Krški vasi pri Stični malemu kmetu Alojziju in Mariji r. Zaviršek, živi v Lj. Po osn. šoli v r. kraju in 1920–8 gimn. (z mat.) v Novem mestu je 1928–32 študiral slavistiko na fil. fak. v Lj., po diplomi 1932 nekaj mesecev delal v uredništvu Sje, 1932–3 študiral slovaški jezik in literaturo v Bratislavi, po odsluženju voj. roka (1933–4) je učil na gimn.: 1934–7 na I. drž. v Lj., 1937–40 v Ptuju, 1940–5 na III. in IV. gimn. ter na učiteljišču v Lj. (vmes 6 tednov na prisilnem delu), nato krajši čas v Stični, 1946–7 spet na IV. gimn. v Lj. (obenem tudi na lj. gostin. in ekonom. srednji šoli); v l. 1947–60 je poučeval na ekonom. sred. šoli v Murski Soboti, honorarno še na 3-letni vajenski šoli (ki jo je tudi vodil), 1960 na osn. šoli v Lj.–Vič, 1965–74 (ko upokojen) pa v lj. šolskem centru za blagovni promet. – Poleg slovaščine (v Bratislavi se je 1937 udeležil poglobljenega tečaja Studia academica slovaca) U. v zadostni meri obvlada tudi češč. in nem. (po gimn. študiju), zasebno si je osvojil angl. in franc. ter v ta namen bival poleti 1973 in 1974 v Franciji.

U. je že 1933 med študijem v Bratislavi pisal članke, v katerih je informiral slov. javnost o nekaterih slovaških kulturnih, kulturnopolit. in slovstv. dogodkih ter jih okoli 15 obj. v S, od teh so tehtnejši: Slovaško književno pismo (1933, št. 98); Slovaški film (št. 103, 173); Slovaško gledal. pismo (ib. št. 108); Pripombe k slovaš. prevodu Ks. Meško, Volk spokornik (ib. št. 162); Slovaško gledališče… (ib. št. 173); i. l. je objavil tudi prevod novele M. Urban, O človeku, ki je iskal srečo (S 1933, št. 54, 60), pozneje pa je prevedel več leposl. in poljudno strok. knjig, mdr.: iz slovašč., E. Maróthy–Šoltésová, Moja otroka. 1944; češčine, F. Skácelík, Podeželski zdravnik. 1944; M. Machovec, Smisel človeškega življenja. 1967; franc., Vercors (ps. = J. Bruiler), Sprijene živali. 1969; angl., D. Gies Mc Guigan, Habsburžani privatno. 1970; nem., B. Grzimek, Med afriškimi živalmi. 1971 (skupaj s T. Glavanom); G. Voss in G. Reese, Naredi sam. 1971 (sodeloval pri prev. in strokov. prirejanju). – Prim.: osebni podatki. Smj.

Smolej, Viktor: Uršič, Lojze (1908–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi750919/#slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine