Slovenski biografski leksikon

Urbanec (Urbanc) Ivan, narodni delavec in prevajalec, r. 30. apr. 1852 na Selu pri Vodicah malemu kmetu Janezu in Marijani r. Bačnik, u. 12. jul. 1886 v Ptuju. Zgodaj osirotel, po osn. šolanju in bančnem tečaju je opravljal različne službe, predvsem v trgov. pisarnah: 1873–4 pri Prvi hrvatski štedionici v Zgbu, nato bil nekaj časa pisar pri grofu Bombellesu v Vinici pri Varaždinu, od 1882 do smrti pa tajnik slovenske posojilnice in čitalnice v Ptuju. Bil je spreten in vnet agitator, zato so mu nalagali organizacijske priprave za volitve npr. poslancev v dež. in drž. zbor; izkazal se je pri nabiranju denarnih prispevkov za nakup ptuj. Narodnega doma, a preobteženost z delom in požrtvovalnost pri obiskovanju vasi v ptuj. okraju sta pospešili njeg. smrt. – U. je prosto poslovenil iz nem. povest W. Freya, Ječarjeva hči … Ptuj 1881 ter zgod. povest neznanega avtorja Kara Petrović, osvoboditelj Srbije. 1889, 1900² (naslov na ovitku: Knez Črni Jurij). – Prim.: r. matice ž. urada Vodice (DAS); Glaser IV, 411; Simonič 115, 383, 542; KMD 1887, 72; I. Strelec, Zgodovinske črtice »Narodne čitalnice v Ptuju«. 1889, 14, 27, 225; E 1892, št. 65; V. Holz, Spomini na znamenite može slovenske. Trst 1892, 117 do 119. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Urbanec, Ivan (1852–1886). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi748655/#slovenski-biografski-leksikon (28. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine