Slovenski biografski leksikon

Urbančič Alojz, šolnik, v Kobaridu r. 4. junija 1876 gostilničarju Francu in Ani r. Ostan ter tu u. 24. nov. 1950. Po osnovni šoli v r. kraju je obiskoval 1891–5 (z mat.) učiteljišče v Kopru, potem učiteljeval 1895 v Kalu nad Kanalom, 1896–7 v Dornberku (1897 opravil strok. izpit), 1898–902 v Batujah, 1902–11 v Mirnu (tu priredil 1905 razstavo, organiziral čevlj. tečaj ter postal nadučitelj), 1911–4 na Vogrskem, kjer ga je zajela vojna. Skupaj z vrsto polit. in nar. delavcev, mdr. A. Gabrščkom (SBL I, 195–6) in A. Gradnikom (ib. 242), so ga jul. 1914 zaprli na Goriškem gradu in pretila mu je konfinacija. V l. 1922–6 je spet učil v Mirnu, 1926 prisilno premeščen v Kožbano, a je zaradi preganjanja še i. l. emigriral v Jslo, učil mdr. na osn. šoli v Dobu pri Domžalah ter bil nazadnje šol. nadzornik do 1935, ko je odšel v pokoj in se vrnil v Kobarid, kjer je živel do smrti. – Ob reorganizaciji NNS na Gor. je bil 1907 izvoljen v njen izvršni odbor, bil dolgo v vodstvu Gor. učitelj. društva: najprej tajnik, nato podpredsednik, 1922–6 predsednik, član šol. polit. odseka Zveze jsl učitelj. društev v Trstu (izvoljen 1920), kjer se je močno potegoval, da ne bi na slov. ljud. šolah na Primor. uvajali ital. kot drugega deželnega jezika (gl. njeg. članek v Učiteljskem listu 1920, št. 5), sodeloval pa je tudi v sokol. društvu. – Napisal in obj. je biografije T. Juga (Učiteljski list 1923, št. 19) in I. Križmana (ib. 1925, št. 23), A. Volariča ter kratek historiat gor. učitelj. društva ob njeg. 50-letnici (ib. 1923, št. 24–5). – Prim.: r. knjiga ž. urada v Kobaridu; arhiv Slov. šol. muzeja v Lj.; Poročilo o stanju ljud. šolstva v okraju Gor. za 1904–5. Gor. 1905, 74; Ročni kažipot po Gor. in Gradiščanskem za 1911, 106; Ročni zapisnik z imenikom ljud. šol za l. 1914/5. Lj. 1914, 120, 126; Učiteljski list 1920 do 1926; Stalež šolstva in učiteljstva ter prosvet. in kult. ustanov v Drav. banovini. 1934, 84; S. Vilhar, Slov. učiteljišče v Kopru 1875 do 1909. 1976, 81. Brj.

Brecelj, Marijan: Urbančič, Alojz (1876–1950). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi748241/#slovenski-biografski-leksikon (9. december 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine