Slovenski biografski leksikon

Unger Maks, dirigent in skladatelj, r. 1. sept. 1888 v Središču ob Dravi šol. upravitelju Pavlu in Matildi r. Štajner, u. 8. jul. 1962 v Mrbu. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, učiteljišče 1904–8 v Mrbu (mat. v Lj. 1908), 1909–10 študiral kompozicijo in klavir na konservatoriju v Pragi (prof. J. B. Foerster, O. Nedbal) ter 1910–3 na Dunaju, kjer je diplomiral. Nato je bil 1913–4 kapelnik Mestn. gledališča v Steyru in letnega gledališča v Mödlingu pri Dunaju; med 1914–8 v ruskem ujetništvu, 1918 kratko vodil glasb. šolo v Petrovsku ob Volgi. Po vrnitvi v domovino je bil dirigent: 1919–20 v lj. Operi (honor. še pouč. na konservatoriju harmonijo, kontrapunkt, kompozicijo in instrumentacijo), 1920–6 v Operi in pri Filharmoniji v Osijeku (hkrati vodil Mest. glasb. šolo ter hrv. pevsko društvo F. Kuhač), 1934–7 pri Nar. gledališču in Filharmoniji v Sarajevu, od 1938–41 pri Filharmoniji v Splitu, ki jo je 1938 ustanovil (skupaj z J. Hatzejem in I. Tijardovićem) ter vodja pev. zbora Zvonimir. V l. 1926–34 pa je bil kapelnik mornar. godbe v Tivtu v Boki Kotorski (tedaj tudi vodil pev. zbor društva Jadran in bil 1932–4 direktor glasb. šole društva Sokol), 1937 pa mornar. godbe in Filharm. društva v Šibeniku (in vodja pev. zbora Kolo). – V l. 1942–5 je sodeloval v odporniškem gibanju (v NOB od 1943), 1945 je postal direktor glasb. odd. Centralnega doma JLA v Bgdu, 1946–8 (ko upokojen) pa ravnatelj glasb. šole ter intendant Nar. gledališča v Splitu. L. 1948 se je vrnil v Mrb, honorarno poučeval na glasb. šoli J. Hermanko (1949–51) ter občasno dirigiral v mrb operi. – U. je prejel red zaslug za narod in red bratstva in enotnosti II. – Ustvarj. delo: objavil je 5 otroških samospevov Iz lirike O. Župančiča. (DSS) 1961, ter pesem Mladi vojak (na svoje besedilo) v voj. pesmarici Naše pesme. Bgd 1965, 94–5. Večina njeg. skladb je ostala v rkp, mdr. samospevi na besedila: J. Murna (okoli 38), D. Ketteja (okoli 25), O. Župančiča (vsaj 10), več kot 30 različnih pesmic za otroke, klavir, komor. ork. dela idr. – Prim.: VMrb 1962, št. 161; Kompozitori i muzički pisci Jsle. Bgd 1968, 609 (s sliko). Špendal

Špendal, Manica: Unger, Maks (1888–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi746272/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine