Slovenski biografski leksikon

Ulaga Emil, defektolog–pedagog in glasbenik, r. 15. marca 1911 v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah glasbeniku Dragu in trgovki Franji r. Šijanec (bratranec Draga, gl. čl.), živi v Lj. Osn. šolo je 1918–22 obiskoval v r. kraju, 1926–31 učiteljišče v Mrbu; v l. 1933 do 1939 je učil v Žičah, 1939–72 na Zavodu za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Lj., 1942 opravil strok. izpit za predmetn. učitelja, vmes 1956–67 na defektol. odd. VPŠ Lj. predaval logopedijo, surdo- in avdiopedagogiko z metodiko, 1959–66 pa kot avdiopedagog sodeloval s Foniatričnim odd. lj. poliklinike. L. 1956 je s štipendijo OZN (prejel jo je na predlog A. Holma) proučeval praktično avdiopedagogiko na Danskem (Kopenhagen, Odense), Švedskem (Stockholm) ter v Zah. Nemčiji (München, Dortmund). Bil predsednik sindik. podružnice prosv. delavcev posebnega šolstva Sje v Lj. (1945–60) in surdopedag. sekcije Društva defektologov Sje (1960–5); član zveznega odb. za izdajanje učbenikov za slušno in govorno prizadete (1960–7). – L. 1961 je prejel red dela s srebrnim vencem in 1965 diplomo združenja defektologov Jsle.

U. je napisal in objavil učbenika Gradnja govora za slušno prizadete otroke. I. Pikapolonica. 1960; II. Pogovarjajmo se. 1965 (ocene: PD 1960, št. 15; 1965, št. 22; SodP 1965, 322–3; Specialna škola 1966, 267–70) in Prvo berilo za gluhe otroke. 1971 (oba ilustr. F. Kunaver); štev. članke, mdr.: O politehnični šoli in poklicni izobrazbi (Jubilejni zbornik za gluho mladino. Lj. 1950, 47–61); Marko je dobil slušni aparat (Otrok in družina 1960, 177–8); Što ranije stručna pomoć maloj slušno ometanoj deci u porodici (Zbornik materiala sa seminara surdopedagoške sekcije udruženja defektologa Jsle. Bgd 1962, 60–71); Dobri slušni aparati (PČZ 1964, 27 do 30); Nastava i ostala sredstva u obradi glasovnog govora (Specijalna škola, Bgd 1965, 232–8); Razvoj avdiopedagoške dejavnosti v Lj. (70 let Zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Lj. 1971, 16–29); Veseli doživljaji pospešujejo gradnjo govora … (Zbornik radova 6. saveznog surdopedagoškog seminara. Bgd 1971, 9–18); Razvoj grafičnih pomagal pri gradnji govora … (Jubilejni zbornik centrov za usposabljanje slušno in govorno prizadetih na Slov. 1900–75. 1975, 76–81). Prev. knjige iz shrv. v slovenšč.: Četrto berilo za gluhe. Bgd 1956; Peto berilo za gluhe. ib. 1957 (soprevajalec); Mi računamo. ib. 1960. – Urejal je lista Naš svet (1951–61) in Naš prijatelj (1969–72).

V pedag. delu je U. razvijal metodologijo habilitacije govora tudi na osnovah muzikoterapije, pri čemer se je opiral na svoje glasb. izkušnje v vodenju pev. zborov: Lipe v Slov. Bistrici 1931–33; mladin. zbora v Žičah 1933–9; Združenih mladin. zborov v Slov. Konjicah (pri vseh v l. 1937–9 organizator, gl. UT 1937, št. 32); v Lj. pa: mladin. zbora RTV 1940–1 in po l. 1945 zbora delav. kult. društva Svoboda »Dolomiti« na Viču; zveze mladine; sindikaln. pev. zbora tobačne tovarne; zbora slepe mladine ter Zveze slepih KUD (K. Jeraj). Komponist klavirskih skladb: Deset otroških. 1951; Trinajst otroških. 1954; zborovskih za otroke: Ježek, ježek gozdni dedek (Pionir 1949/50, 90; Grlica 1958, 37), ki so izšle v zbirkah: Zlata ptička. 1951; Veselo zapojmo. 1952, in za odrasle: Urca odbila je tri (Napitnice iz Sp. Savinjske doline); Rasla je jelka (7 pesmi za mešani zbor); Sanje (besedilo Vida Brest — M. Peterlin), vse 1950 (samozal.). – Prim.: osebni podatki; 50 let zavoda za gluho mladino v Lj. 1950, 45, 50, 63–4; Kompozitori i muzički pisci Jsle. Bgd 1968, 607 (s sliko); Specijalna škola 1971, 300–3. Jpč.

Jakopič, Bogomil: Ulaga, Emil (1911–2000). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi743695/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine