Slovenski biografski leksikon

Ukmar Josip, naravoslovec, fitocenolog, r. v Koprivi na Krasu 21. avg. 1894 kmetu Jožetu in Frančiški r. Ukmar, živi v Sežani. Osn. šolo je obiskoval od 1900–7 v roj. kraju, šolo za trgov. pomočnike 1908–11 v Trstu. Tu je bil zaposlen kot trgov. vajenec in pomočnik od 1911–4 in 1919–25; vmes bil 1914 mobiliziran, poslan na fronto v Galicijo in od 1915 do 1919 v ruskem ujetništvu (v saratovski guberniji, delal na posestvu Ustinov). L. 1926 se je priselil v Lj. in bil tu do 1940 samostojni trgovec (Gosposka ul. 5); jeseni 1941 se je vrnil v Koprivo in se vključil v osvobod. gibanje kot obveščevalec vaškega aktiva OF za POS na Krasu, dajal zatočišče polit. delavcem (Fr. Štoka – SBL III, 690; A. Dugulin–Maks) in možnost ilegal. sestankov na domu. Od 1945–66 je kot terenski raziskovalec in poročevalec sodeloval s štev. ustanovami, mdr.: z Biol. inšt. SAZU, Kmetij. inšt. Sje, Gozdar. inšt. Sje (IGLIS) in s Čebelarskim zavodom. Zaradi izrednega zanimanja za naravosl. vede, zlasti za botaniko, je kot nevpisan slušatelj poslušal predavanja F. Jesenka (SBL I, 409), J. Hadžija, Gabrijela Tomažiča in se kot samouk razvil v priznanega naravoslovca, pomologa in fitocenologa. Na Krasu je raziskoval floro in favno, rastlin. združbe, fitocenologijo ter organiziral fitocenološke ekskurzije. – L. 1956 je postal častni član ZIT sekcije gozdarstva v Sežani (za zasluge pri pogozdovanju Krasa); 1975 pa prejel priznanje Zemljiške skupnosti za Kras (v Sežani). – Napisal je štev. članke o oljki, vinski trti, kserofitnih, zdravilnih in okrasnih rastlinah, o njih boleznih in škodljivcih ter o kraških tleh in jih objavljal mdr. v časopisih: Ljudski tednik (1947), Soča (1949), SVV (1950–8), Kmetijski vestnik (1952–4), Moj mali svet (1971), Sodobno kmetijstvo (1971). Pomemben je tudi kot zbiralec terminoloških izrazov v biologiji. – Prim.: osebni podatki; SocKiG 1966, 208; Kras (Sežana) 1975, št. 5. Adč.

Adamič, France: Ukmar, Josip (1894–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi742779/#slovenski-biografski-leksikon (31. januar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine