Slovenski biografski leksikon

Ujčić Josip, moralist, r. 10. febr. 1880 v Starem Pazinu (Istra) kmetu Antonu in Katarini r. Ladavac, u. 24. mar. 1964 v Bgdu (pok. v ž. c. Kristusa Kralja; vest, da so ga jan. 1945 ubili partizani: J 1945, št. 4; S 1945, št. 3, ni bila resnična). Osn. šolo (it.) je obiskoval v r. kraju, drž. gimn. (nem.) pa v Trstu, kjer je 1898 mat. Štud. je teologijo 1898–902 v centr. semenišču v Gor. (sošolec Jak. Ukmarja, gl. čl.), 1902 bil ord.; študij je nadaljeval 1903–6 na Dunaju kot gojenec Avguštineja in bil tu 1908 prom. z dis.: Historia glagolicae speciali cum respectu ad decreta pontificia (rkp na teol. fak. Dunaj). L. 1902–3 in 1906 je bil v Trstu tajnik škofa Fr. Ks. Nagla, nato postal i. l. suplent v centr. bogosl. semenišču v Gor., predaval moralko, v l. 1907–12 tu prof., 1912–9 pa štud. ravnatelj v Avguštineju in dvorni kaplan na Dunaju; v tem času je vodil knjižnico in ekonomijo zavoda, usmerjal doktorande v bibličnih vedah, 1913–5 tudi supliral moralno teologijo na teol. fak. dunaj. univ.; l. 1919 je sprejel vabilo lj. univ. in postal hon. predavatelj na teol. fak. – katedra za moralno teologijo, 1921 tu izr. in 1927 red. prof.; l. 1928/9 in 1934/5 je bil tudi dekan teol. fak. Novembra 1936 je bil imenovan za nadškofa v Bgdu in apostol. administratorja banatskega, v zač. mar. 1937 posvečen v Zgbu in nato ustoličen v Bgdu. – Bil je član disciplinskega sodišča univ. in cerkven. sodišča v Lj. ter apostol. vizitator bogosl. semenišč v Jsli (1936); 1956–61 vršilec dolžnosti predsed. škofovske konference. – Odlikovan je bil l. 1960 z redom zaslug za narod I. stopnje.

U. je obj. razprave npr. Ueber den Kodex Hammurabis und sein Verhältnis zur hl. Schrift (Theologisch–praktische Quartalschrift 1906, Linz) in članke v revijah: BV (1921–31), Vzajemnost (1922), Č (1920, 58–70; 1928/9, 30–4) in dnevniku S. Pripravil je 10. izdajo učbenika E. Müller, Theologia moralis. I. 1923 (skupaj z J. Seiplom, gl. BV 1923, 296), za II. del pa je zbral gradivo, a ni izšel. – U. je bil cenjen kot moralni svetovalec, predavatelj in voditelj duhovnih vaj; predaval je v slov. društvih v Bgdu, na važnejših prireditvah v Sji (5. kat. shod v Lj. 1923, slov. misijon. tečaj 1924, kongresa 1935 in 1939 v Lj.), pomagal Slov., ki so jih med 2. svet. vojno Nemci izselili v Srbijo, po koncu vojne si prizadeval za bratstvo in enotnost jsl narodov in za ureditev odnosov med državo in Cerkvijo. K prenovitvenemu delu v kat. cerkvi je prispeval s predlogi za 2. vatikanski koncil 1960 (gl. Acta et documenta Concilio oecumenico Vaticano II apparando. Series I., vol. 2. Pars 2. Vatikan 1960; Series II. Vol. 2. Pars 1. ib. 1965; Pars 4. ib. 1968); član centralne pripravljalne komisije (1961 do 1962), prvega zasedanja 1962 se je tudi udeležil. – Prim.: r. matice St. Pazin 1880, 120, zap. št. 6 (skupšč. obč. Pazin); personalni arhiv (Univ. Lj.); pismo Iv. Prijatelju (iz 1935, NUK); VBV 1916, 14; S 1935, št. 35 (s sliko); 1940, št. 33 (s sliko); Kron 1936, 255; 1937, 253; KMD 1938, 56 (s sliko); 1965, 107–8 (s sliko); Blagovest (Bgd) 1952, št. 8; 1964, št. 5 (s sliko); Družina 1964, št. 8 (s sliko); Okrožnica lj. nadškofij. ordinariata 1964, št. 5; BV 1965, št. 1–2, 133–8. – Slika: IS 1929, 195. Slk.

Smolik, Marijan: Ujčić, Josip (1880–1964). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi742237/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine