Slovenski biografski leksikon

Učakar Janez, narodni heroj, polkovnik JLA, r. 18. apr. 1918 na Pristavi pri Moravčah mizarju Janezu in Mariji r. Stenko, živi v Lj. Po osn. šoli v Lj. (Ježica) se je 1935 tu izučil za krojača ter do 1941 delal kot krojaški pomočnik; tedaj sodeloval v delavskem kult. društvu Vzajemnost in pri dveh stavkah. Po okupaciji se je povezal z RK KPS v Zg. Šiški, odšel 8. avg. 1941 v partizane, kjer je bil soustanovitelj Stiške čete, okt. i. l., po sprejemu v KPS, dodeljen VOS v Lj., tu sodeloval pri raznih akcijah, dokler ni bil 24. feb. 1942 aretiran in interniran v Gonarsu (Ital.), od tod s sedmerico drugih avg. 1942 pobegnil skozi rov, se pridružil partizan. enotam na Primorskem, postal prvi komandir III. čete bataljona S. Gregorčič, ki je delovala na desnem bregu Soče, politkomisar IV. bat. Soškega odreda in komandant III. bat. Severnoprim. odreda. Od maja 1943 je bil obveščevalec: najprej v Gradnikovi brigadi, nato kot komandir grupe VOS za Severno Primorsko in komandant bat. VOS za Slov. Benečijo. V sept. 1943 je vodil akcijo za osvoboditev Čedada, jan. 1944 je bil imenovan za člana PK VOS za Slov. primorje, marca i. l. za načelnika štaba Briško–Beneškega odreda, sept. 1944 za obveščevalnega oficirja IX. korpusa, pozneje pa IV. armade JA. Maja 1945 je U. sodeloval v bojih za osvoboditev Vidma (Udine), po 1945 delal v obveščevalnih službah: generalštaba STO 1946–7 (vmes v obveščevalni šoli 1946), kot inštruktor v generalštabu alban. vojske v Tirani (od sept. 1947 do maja 1948), generalštaba JLA 1948–51 (tedaj tudi študiral na pehotni oficirski šoli v Sarajevu 1948–9) ter kot načelnik XIX. korpusa v Kumanovem 1951–3 in nazadnje XI. korpusa v Zgbu od 1953 dalje (1961 končal študij na višji voj. akad. v Bgdu). Po upokojitvi 1966 je delal pri organiziranju teritor. obrambe (komandant za lj. pokrajino) in splošnega ljud. odpora. – Osemkrat ranjen v NOB, trikrat težje, je bil U. proglašen za narod. heroja Jsle 27. nov. 1953. Je nosilec partizanske spomenice 1941 ter štev. odlikovanj, mdr.: reda za hrabrost, 1944 in 1945; partizan. zvezde s puškami, 1945; zaslug za narod II, 1946; bratstva in enotnosti II, 1947; JLA, 1952; za vojne zasluge s srebrnimi žarki, 1956; republike II, 1971; ima zlato plaketo Zveze rezervnih vojaških oficirjev (1972) ter plaketo mesta Zgba (1972). – Prim.: osebni podatki; Zgod. arhiv CK ZKS (Lj.); Zbornik narodnih herojev Jsle. Bgd, 1957, 820 (s sliko); Ko je ko u Jsli. Bgd 1970, 1103. Kn.-W.

Kacin-Wohinz, Milica: Učakar, Janez (1918–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi740629/#slovenski-biografski-leksikon (24. november 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine