Slovenski biografski leksikon

Turnšek Metod (pri krstu Konrad), narodopisec, poljudni pisatelj in publicist, r. 21. febr. 1909 v Budini pri Ptuju delavcu in posestniku Francu in Antoniji r. Bombek, u. 26. jan. 1976 v Clcu, pokop. v Stični. Osn. šolo je obiskoval 1915–22 v Ptuju, gimn. (pri o. cistercijanih) 1922–30 v Stični (z mat. na klas. gimn. v Lj.), bogosl. fak. 1930–5 v Lj.; 1942 bil prom. z dis. Razvoj krstnega obreda v prvi Cerkvi. (Lj., samozaložba). L. 1922 je stopil v cisterc. red, 1934 bil ord. in živel v Stični, nato v Lj. do 1944, ko je emigriral (v Jsli po 1945 rehabilitiran); bil je 1946–56 prof. na slov. nižji sred. šoli v Trstu, od 1956 komendator v Rebrci (Rechberg) na Kor.; v l. 1958–61 je učil sloven. in zgod. na Kmetij. šoli v Tinjah, 1959–66 pa sodeloval pri slov. radij. sporedu v Clcu.

Z liturgičn. področja je T. objavil: Leto božjih skrivnosti. 1938, več izdaj rimskega misala v slov. prevodu (1944–65) ter knjigo Berila in evangeliji. 1964. Liturg. delo je T-a privedlo v narodopisje: kompendij Pod vernim krovom, I–IV. (Lj. MD 1943–4, Trst-Gor. 1966) vodi bralca »ob ljud. običajih skozi cerkv. leto«. Nar.–zavedni poudarek imajo tudi Slovenija. Trst 1947 (album); Ob Jadranu. ib. 1948 (zbornik); Od morja do Triglava. I, ib. 1952; II, 1954; leposlovje mdr.: Z rodne zemlje. ib. 1951; Rod za mejo. ib. [1954] (ps. H. Špekonja); In hrumela je Drava. Gor. 1955; Božja planina. Clc 1965; Stoji na Rebri grad. ib. 1965; Med brati (Družina 1954, št. 11 – 1959, št. 4); Na Višarjah zvoni (ib. 1959, št. 5 – 1962, št. 2); in drame: Kralj Samo in naš prvi vek. 1959; Država med gorami. Trst 1948; Zvezdi našega neba. Clc 1966 (v čast sv. Cirilu in Metodu); Krst karantanskih knezov. 1968; krajše novele, črtice in povesti v zamejskem tisku: Demokracija (Trst), Vera in dom (Clc), Stvarnost in svoboda. Zbornik 1953. – Že v Stični in pozneje v Lj. in Trstu je T. snoval in urejal časopise, knjižne zbirke, vodil založbe: 1935–9 Kraljestvo božje, 1936–41 Božji vrelci, 1938–40 liturg. knjižn. Živimo s Cerkvijo (jo ustanovil); založbo Zgodov.–narodop. inštituta 1946–54 (5 knjig), Setev 1950–9 v Trstu, ustanovil in vodil od 1964 Slomškovo založbo v Clcu. – T. je na liturg. področju oral ledino, s prevodi in misali približal vernikom bogoslužje in temeljito razložil cerkv. leto. V narodop. delu je predvsem liturgik-dušni pastir, čeprav si pozneje prizadeva za utrjevanje narodne zavesti. V leposlovju sega v slovensko zgodovino in skuša zbujati narodni ponos. – Psevd.: Danilo Dobrila, Hektor Špekonja, Tine Topolovec, Blaž Zaplaznik, Konrad Zelenko. – Prim.: r. matice (mat. urad, Ptuj); osebni podatki; S 1938, št. 59; Družina 1964, 55 (s sliko); A. Slodnjak, Zssl II (Clc 1968), 526; Mladika (Trst) 1969, 17–9; Dialogi 1970, 667, 672; KMD 1970, 121–2 (s sliko); Glasnik Slov. duhovn. društva 1976, 40–3; Glasnik Slov. etnol. društva 1976, 17–8; Kraljestvo božje 1976, 124–6; Tednik 1976, št. 6; KGMD 1977, 69–70 (nekrolog), 91–103. – Slika: doprsni kip F. Goršeta (reprod. Vera in dom 1958, 102). N. Kt.

Kuret, Niko: Turnšek, Metod (1909–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi737720/#slovenski-biografski-leksikon (26. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine