Slovenski biografski leksikon

Turina Vladimir, šolnik in prosv. delavec, r. 26. maja 1908 v Tržiču (Monfalcone, It.) carin. uslužbencu Ivanu in Alojziji r. Furlan, živi v Trstu. Obiskoval je 1914–8 osn. šolo CMD v Kopru, 1. razr. slov. gimn. v Trstu, po ukinitvi le-te pa 1919–23 šolo CM pri Sv. Jakobu, opravil izpit čez meščan. šolo v Postojni ter se 1923/4 vpisal v 1. letnik zasebne trg. šole v Trstu; obiskoval 1924–8 trg. akad. v Lj. (z mat.); nato je štud. na fak. za gospodar. in trg. vede univ. v Trstu, bil 1935 prom. Tu je nastopil službo pri zas. firmi (Gino Calligaris iz Krmina), jan. 1936 bil aretiran, skupaj z drugimi mladinci obsojen na petletno konfinacijo (otok Ponza, nato Ruota in Locra v Kalabriji), po amnestiji jeseni 1937 pribežal v Jslo in bil: do apr. 1938 knjigovodja tvrdke Imre Kereny Exp.-Imp. v Dubrovniku, 1938–9 pri Savezu nabavlj. zadruga drž. službenika in 1939–44 prokurist in podravnatelj pri d. d. Automobil v Bgdu. Apr. 1941 so T-o aretirali pripadniki SS, po izpustitvi je bil do 1944, ko je Bgd zapustil, pod stalnim nadzorstvom. L. 1945 prisilni likvidator podjetja Automobil, poslej blagajnik pri DOZ do jan. 1946, ko je bil pozvan v Trst za prof. na slov. trg. akad.; 1947–54 je bil ravnatelj trg. strok. šole, od okt. 1954 ravnatelj trg. tehn. zavoda »Žiga Zois«, 1975 upokojen.

T. je bil 1924 soustanovitelj društva slov. visokošolcev N. Tommaseo v Trstu ter tudi sicer sodeloval pri mladin. gibanju; bil je zadnji preds. mladin. društva v Rojanu (Trst) do njeg. razpusta 1927; v Trstu in na Opčinah je sodeloval pri raznih prosvetnih organizacijah, je član nadzor. odbora Stalnega slov. gledališča v Trstu in Slov. kluba (od ustan. 1962, 1965–72 preds.). – Napisal je učbenik Trgovsko računstvo in knjigovodstvo za trg. strok. šole. 1948 (skupaj z Leop. Zubalićem), sodeluje od 1947 s članki pri tedniku Gospodarstvo (Trst, ok. 50 člankov), Jadran. kol (1966, 1969), PDk (1969, 1970), Zalivu (1968, 3–51) ipd. – Psevd.: drt, v. t., Rado Lautin. – Prim.: osebni podatki; L. Čermelj, Spomini na moja tržaška leta. 1969, 96 (skupin. slika); isti, Slov. in Hrvatje pod Italijo. 1965, 58, 283; PDk 1975, št. 278 (s sliko), št. 291 (s sliko); 1978, št. 131. Črm.

Čermelj, Lavoslav: Turina, Vladimir (1908–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi733959/#slovenski-biografski-leksikon (28. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine