Slovenski biografski leksikon

Tul Ivan, nabožni pisec, r. 2. jul. 1877 v Mačkovljah pri Trstu kmetu Petru in Antoniji r. Vodopivec, u. 26. jan. 1959 v Gor., pok. v Mačkovljah. Osn. šolo je obiskoval v Dolini, gimn. (nem. drž.) v Trstu 1890–8 (z mat.) in bil gojenec tržašk. škofij. konvikta; 1898–902 je štud. bogoslovje v Gor., 1901 bil ord. Služboval je najprej kot kaplan v Predloki (1 mesec), od sept. 1902 bil začasni prefekt v tržašk. dijaškem konviktu, nato tajnik tržašk. škofa Fr. Ks. Nagla do 1906 in kaplan pri sv. Antonu Novem v Trstu. Ob delu za doktorat je bil na študij. izpopolnjevanju 1910–2 na Dunaju (gojenec Avguštineja), 1912 imenovan za supl. moralne teologije v gor. bogoslovju, 1913 doktoriral na Dunaju z dis. Das Verhältnis d. dalmat. Serben zu d. kath. Kirche (1911, rkp v univ. arhivu Dunaj); od 1914 redni prof. v Gor. Med 1914–8 je bil mornariški vojni kurat v Pulju, nato učil v tržašk. in gor. bogoslovju, v slednjem od 1922 moralko, vendar tudi cerkv. umetnost, sloven., hrv. in ital.; od 1923 tu spiritual, sicer pa še: prosinodalni izpraševalec, škofij. cenzor in asesor cerkv. sodišča; 1934 je moral službo spirituala na fašist. pritisk odložiti, ostal v bogoslovju, semenišče pa moral zapustiti. L. 1936 imenovan za msgr. Zavetje si je našel v Gorici pri usmiljenih bratih, tu bil od 1944 dušni pastir za bolnike, 1947 upok. – Odlikovan je bil 1918 s srebrno kolajno Rdečega križa.

T. je začel razmeroma zgodaj pisati, po večini nabožna dela in bil plodovit avtor knjig: Ricmanje – ricmanjsko cerkv. vprašanje. Trst 1904 (anon.); Kraljica cvetlic. 1908 (šmarnične pobožn.), 1958²; Širite šmarnice med našo mladino. 1909; Kraljica vernih duš – šmarnice za naše pokojne. 1931; Šopek cvetlični za naše žene in dekleta. 1934, 1951²; Zvezde vodnice za fante in može. 1940 (anon.); Kraljica duhov. vaj in sv. misijona. 1951; Lilije. 1953; Mati Stvarnikova. 1953. Sodel. je pri sest. molitvenika Cerkv. molitvenik … 1932; sam spisal: Zdravje bolnikov. 1933; Kraljica duhovnikov. 1934, 1939²; moralno–poučno brošuro Na ples. Trst 1906 (2 izd.), 1907³; Sv. Socerb … 1909 (življenjepis in zgod. gradu ter jame). Nabožni članki so izšli v Verbum Dei (1930–1, 115–7), KGMD (1927, 1934, 1939, 1940, 1958, 1959), Katol. glasu (1959) ter nekaj poljudnih v KMD (1907, 1908). Večina pesmi (nabož., rodoljub., prigodnih) je izšla v zbirki Rožmarin in cipresa. I., II. 1955, ki jo je uredil T., in v T-ovi jubilejni izd. Petdesetletnica mašniškega posvečenja in nove maše. 1951, precej pa jih ostalo v rkp. Dve nab. pesmi sta uglasbeni (prim. V. Vodopivec, Zdrava Marija. 1939, 129, 136–7). T. se je rad udejstvoval kot ljud. misijonar, prehodil peš istrske vasi in vodil razne pobožnosti. Bil je človek jasnih načel, značajen narodnjak, ki je neomajno obsojal vse raznarodovalne poskuse. – Psevd.: Duhovnik tržaške škofije. – Prim.: Folium dioec. terg. 1901, 1906, 1910, 1918; Status personalis cleri dioec. terg. – justin. 1903, 1904, 1911, 1916; Folium eccl. arch. gorit. 1912, 1913, 1918, 1922–4, 1928–9, 1931, 1933, 1936, 1938–9, 1941–2, 1944; Status … gorit. 1921; Katol. glas 1959, št. 5, 6; S. Vuk, Zemlja na zahodu. 1959, 21–2; KGMD 1960, 150–1 (s sliko); R. Klinec, Zgod. GMD. 1967, 55, 106, 122, 124, 154, 184. Kralj

Kralj, France: Tul, Ivan (1877–1959). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi731934/#slovenski-biografski-leksikon (30. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine