Slovenski biografski leksikon

Trop Franc, glasbenik, r. 18. marca 1871 na Dobravi pri Ormožu kmetu Jožefu in Tereziji r. Podplatnik, u. 7. okt. 1926 v Rim. Toplicah. Osn. šolo je obiskoval v Ormožu, gimn. 1885–92 v Mrbu, mat. 1893 v Gradcu. Po odsluženi vojaščini 1893–4 (enoletni prostovoljec) je 1894–8 študiral v mrb bogoslovju, tu osnoval domač pev. zbor, ki je nastopal na zavodovih akademijah. L. 1897 ord., bil 1898 do 1900 kaplan v Vitanju, 1900–1 v Slivnici pri Mrbu, 1901–13 veroučitelj in korni vikar v Mrbu, vmes se 1902–3 izpopolnjeval na cerkv. glasb. akad. (prof. Peter Wagner) v Fribourgu (Švica) v teoriji in petju (basist), po vrnitvi 1904–13 tudi stolni kapelnik; na lastno prošnjo imenovan za župnika v Rim. Toplicah.

V Mrbu je po L. Hudoverniku (SBL I, 358–9) prevzel dobro organiziran pevski zbor Cecilijanskega društva pri stolnici (ta sodeloval tudi pri prireditvah v Nar. domu), poučeval petje v dij. in bogosl. semenišču ter oživil posebno pev. šolo; zelo se je trudil za vpeljavo tradicionalnega korala pri cerkv. petju (priporočilo Pija X. v Moto proprio 1903). Priredil je 3 tečaje za organiste in ljubitelje glasbe (1904, 1907, 1909), kjer so predavali strokovnjaki cerkv. in svetnega stanu, slušatelji pa bili iz vse Sje, sodeloval je pri podobnih tečajih v Lj., Gor. in na Trsatu. L. 1904 je organiziral in vodil z velikim uspehom prvi cerkv. koncert v Mrbu, pri tem in dveh nasl. (1907, 1909) je sodelovalo nad 100 pevcev in 30 godbenikov, tudi iz zamejstva. Po T-ovem prizadevanju je mrb stolnica dobila 1907 nove orgle. Napisal je zgod. članek o koralnem vprašanju (VBV 1903, 505–11) in tu poročal o raznih edicijah cerkv. glasbe (Sattner, Špindler itd.). T. je bil spreten organizator, ki je družil s pevsko umetnostjo tudi različne narodnosti, stanove in naziranja. – Prim.: Kronika mrb škofije 1905, 243–4; 1908, 223–5; 1909, 232–3; 1910, 235–7 (rkp v ŠkAMrb); šematizmi lavant. škofije; H. Druzovič, Zgod. slov. petja v Mrbu, ČZN 1925, 65, 70; Fr. Kimovec, CG 1927, 10–4; S. Trobina, Slov. cerkv. skladatelji. 1972, 144. Rhr.

Richter, Jakob: Trop, Franc (1871–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi724547/#slovenski-biografski-leksikon (29. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine