Slovenski biografski leksikon

Tonkli Štefan, pesnik, r. 15. dec. 1908 v Breginju kmetu Andreju in Katarini r. Češornja, živi v Gor. (It.). Obiskoval je osn. šolo v r. kraju in na Siciliji (Marsala, S. Giminiano, Monte Erice), kamor je družina morala med 1. svet. vojno v izgnanstvo; klas. gimn. 1919–24 v Šentvidu pri Lj. in 1925–7 v Lj. (z mat.), bogoslovje 1927–31 v Gor., 1931 bil ord. ter od 1931–2 kaplan v Tolminu, 1932–6 vikar v Brestovici, 1936–46 župnik v Grahovem pri Podmelcu, 1946–8 prof. na slov. sred. šolah in v malem semenišču v Gor. (It.), 1948 je emigriral v Argentino. Tu je bil kaplan po raznih župnijah in v Buenos Airesu, 1963 se je vrnil na Goriško, bil 1963–4 prefekt v Alojzijevišču v Gor., 1964–75 župnik v Mavhinjah (It.), 1975 se je preselil v Gor. L. 1977 je prejel lit. nagrado Vstajenje za 1976.

S pesmimi, tudi s kratko prozo, je sodeloval v listih: J (1927), Jutranja zarja (1922), Plamen (1924–6), Rast (1925–6), V (1925–7), M (1927–38), Naš čolnič (1928–9), KGMD (1929—), Družina (1929–30), Mentor (1929/30 do 1940/1), Svetogorska Kraljica (1938–9), Pratika (1939), NS (1940), po 1945 pa v: Duhovno življenje, Kol Svob. Sje (1950–63), Mladika (Trst), Slov. beseda, Vrednote; z 1 pesmijo je udeležen v antol. Mati. Celje 1930. V Orliču 1925/6 je obj. igro Orlič Pavlek. - L. 1934 je izdal pod ps. Venceslav Sejavec zbirko Pesmi. Trst (samozal.), s pretežno razmišljujočo liriko; v nasl. zbirki z istim ps. Bežni oblaki. 1948 (tisk. Budin v Gor., samozal.) odseva doba nar. in fašist. zatiranja na Primor. Tu pesnik izraža ne le odpor, marveč celo upor (gl. Odgovor tiranom. Straža premišljuje); pod ps. Sfinks je izšla zbirka Kaj si bolečina? 1969 (tisk. Budin v Gor., samozal.), ki ima 2 varianti (36 in 40 str.). Sledile so: pod ps. Niko Kotnik Na križpotju cest stojim. Gor. 1976; pod ps. Slavko Srebrnič Argentinsko slovenski odmevi. Gor. 1978; Bodi črna srčna kri. Gor. 1979; kot Venceslav Sejavec Prigodne. Gor. 1979. - Iz argentinske dobe sta sonetna venca Neurejeni venec. 1950 ter Venec na grob materi, Kol Svob. Sje 1954 (z akrostihom Tebi, draga mati; gl. Odlomek v KGMD 1974). Več T-jevih relig. pesmi so uglasbili, mdr. A. Jobst (Ponižno in skesano), Iv. Ocvirk (Ne glej na naše grehe), V. Vodopivec (Ponižen, tih med nami), gl. pesmarico Gospodov dan. Gor. 1930; prevedel je nekaj ruskih lir. pesmi (uglasbil L. Bratuž). L. 1934 je z I. Tulom (gl. čl.) idr. sodeloval pri spomenici nadškofu K. Margottiju, ki je imela namen opozoriti na težko stanje Slov. v gor. nadšk. - Psevd.: I., Ignotus, I. N., J. N., N. N., Š. T., T., T. Š., Boltežar Tajfun (Slov. beseda), Gašper Nevihta (Mentor), Miha Vihar (ib.), Niko Kotnik, Sfinx, Stenka Andrejevič, Štefan T., Vajko, Venceslav, Venceslav Sejavec; v amer. dobi Slavko Srebrnič; po 1945: Boleslav (Mladika), Hosko Tejnos (ib.), Predzanamejski (ib.), V. S. (ib.), Yl Knotts (anagram = Sttonkly). - Prim.: Zssl VI, 320, 338; Naš glas (Trst) 1928, 22, 381; Julijska krajina. 1930, 35; V. B(eličič), M 1934, 466; Mentor 1934/5, 71; Kol Svob. Sje 1955, 239 (s sliko); Bibl JLZ; Indicatore dell' Archidioecesi di Gorizia 1965; Cerkev na Slov. 1971, 377; M. Jevnikar, Mladika (Trst) 1969, 94; 1972, 137–8; 1977, št. 4/5; isti, Literarne vaje (Trst) 1969/70, 124; J. Pogačnik, Slov. zamej. in zdomsko slovstvo. Trst 1972; isti, Zgod. slov. slovstva. VIII. Mrb 1972, 74 do 75; L. Šorli, Izbrane pesmi. Gor. 1973, 151; Katol. glas 1976, št. 44; Novi list (Trst) 1977, št. 1127. Brj.

Brecelj, Marijan: Tonkli, Štefan (1908–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi713432/#slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine