Slovenski biografski leksikon

Tomšič Stanko, odvetnik in politik, r. 10. jul. 1901 v Skopem na Krasu učitelju Jožefu in Antoniji r. Moravec, 4. maja 1945 so ga domobranci ubili v gozdu pri Turjaku. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, gimn. 1913–21 v Gor. in Celju, 1921 mat. Vpisal se je na medic. fak. v Pragi, odlično opravil izpite iz biol., fizike in kemije, febr. 1923 se vrnil v Lj., kjer je nadaljeval medic. študij, konec 1924 pa prestopil na pravno fak. in 1926 opravil pravnozgod. izpit, 1934 pravosodnega, 1935 državoslovnega z diplomo. Bil je odvetn. pripravnik 1935–6 pri A. Korčetu in v sodni praksi pri okrož. sodišču v Lj., 1936 do 1940 pri D. Marušiču; po odvetn. izpitu 1940 je bil samost. odvetnik v Lj. - Kot študent je v Pragi prišel v stik s češ. agrarci, 1923 je stopil v levič. akad. društvo Njiva, sodeloval pri Zvezi društev kmečkih fantov in deklet ter urejal njihovo glasilo Gruda 1925 (skupaj z Iv. Albrehtom, SBL I, 6) in 1926–7. L. 1924/25 je uredil tudi 1. letnik visokošolske revije Mladina, nasl. leto podpisal kot urednik le 1. št., nato je urejanje prepustil krogu prijateljev Sr. Kosovela (SBL I, 532). Po l. 1941 je sodeloval v OF in predsedoval matičnemu odboru odvetnikov-članov OF v Lj. ter do odhoda v ilegalo (zač. 1944) brezplačno zastopal družine partiz. borcev. Skrivališče v Krojaški ul. 1 je bilo izdano, policija je T-a aretirala, prepeljala v prisilno delavnico in ga mučila. Tik pred osvoboditvijo so ga s 25 zaporniki prepeljali na Turjak in ustrelili. - T. je bil organizator levič. mladine, zgled pabornika zlasti za polit. in socialne pravice malega kmeta in kmeta delavca. - Njegov oče Jožef (r. 1857 v Štandrežu pri Gor., u. 1941 v Lj.) je bil prizadeven šolnik, načelnik krajevnega šol. sveta; na njeg. pobudo so v Skopem, kjer je učiteljeval 35 let, 1891 zgradili novo šolo (gl. S 1941, št. 182). — Prim.: r. matice župnije Skopa; podatki brata Josipa in odvetnika Viktorja Mačka (oba Lj.); arhiv medic. in pravne fak. v Lj.; Odvetniška zbornica v Lj. (imenik odvetnikov VI/8, IMK V/24); Pravnik 1968, 534; A. Gspan, Neznani Srečko Kosovel. Lj. 1974, 102. Vtc.+ A. S.

Vatovec, F., Svetina, A.: Tomšič, Stanko (1901–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi712031/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine