Slovenski biografski leksikon

Tommasini Giuseppe, ital. (beneški) in kasneje prvi gor. tiskar, r. verjetno 1710 v Benetkah (?), u. 20. marca 1776 v Gor. Iz Benetk je prišel v Gor. na povabilo Karla Mihaela grofa Attemsa (ki se je pripravljal na ustanovitev gor. bogoslovja 1757), da bi tiskal škofij. odloke, pastirska pisma, molitvenike idr. bogosl. tekste. Tiskarno je T. uredil v nadškofij. dvorcu; ko je prvi njeg. tisk 4. jan. 1754 izšel, je bil označen s firmo »nadškofij. tiskarne«. Skoraj 20 let (gotovo pa vsaj 15) je bil T. edini tiskar v Gor. - vse tja do l. 1773, ko je prišel v mesto 2. tiskar, Valerio de Valeri. Med T-jevimi tiski je tudi furlan. prevod Vergilove Eneide, delo G. G. Boszia (La Eneide di Virgili in viars furlans berneschs …, 1775).

T-jev sin Giacomo (u. 1798), ki je bij bolj slabo vešč tiskarstva, se je po očetovi smrti povezal s podjetnim literatom Gius. Colettijem, 1778 sta si pridobila »privilegium imperiale impressorium« in tiskala odslej vladne odloke, uradne in šol. publikacije, izdaje gor. Arkadije, dela avtorjev kot: Barzellini, Cappellaris (zemljevidi), Capriani, Coletti, R. Coronini, C. Goldoni. Med temi tiski je za Slov. pomembna Raccolta di composizioni e di poesie italiane, latine, francesi, friulane, tedesche, cragnoline, inglesi, greche, ed ebraiche fatte in occasione che Giov. Filippo Cobenzl barone di Prosek… ecc… fu commissario … al Congresso di Teschen … nel di XIII. maggio 1779. Gor. V njej je nepodpisana pesem J. Japlja (SBL I, 382–5) ter ena Andreja Lavrina, župnika v Šempetru pri Gor. L. 1782 je T. odprl v mestu tudi knjigarno, a i. l. je prišlo do ukinitve gor. grofije, zato sta T. in Coletti skušala tiskarno rešiti ter sta odprla podružnico v Trstu, ki je delovala 1784–6. Po Colettijevi preselitvi v Trst se je T. povezal z židov. učenjakom Elijo Morpurgom in tako tiskal tudi hebrejske knjige, saj si je tiskarna omislila grško in hebrejsko črkovna gradivo. Po T-jevi smrti se je Coletti poročil z njeg. vdovo, podjetje preimenoval v Ditta fratelli Tommasini. Natisnili so eno samo slov. knjigo - Mali nemško-slovenski katekizem za ljudske šole na Goriškem (1800). Coletti je tiskarno nameraval preseliti v Koper, a je životarila v Gor. še do 1803. - Prim.: mrl. matice III za 1776 (stolna župnija v Gor.); pismo nadškofa Attemsa papežu Benediktu XIV. 15. febr. 1754 (zasebni arhiv družine Attems); A. Mulitello, C. M. Attems, primo arcivescovo di Gor. Trieste (1972/3, rkp. diplom. delo); Kidrič, Zgod. I, 198; Plesničar, 7; Primorski SBL 1, 23, 191; Nachricht an den Liebhaber d. hebräischen Literatur… 1873; H. F. Brown, The Venetian Printing Press … London. 1891, f. 139, 231 (o T-jevi beneški dobi delovanja); F. A. Bisiach, Le origini della stampa a Gorizia. 1937; G. Manzini, L'arte della stampa a Gor. nel secolo XVIII. Gor. 1963; isti, Scrittori e stampa in friulano a Gor. 1969; B. Berčič, Tiskarstvo na Slov. 1968, 94, 377; G. Comelli, Le origini della stampa a Gor. 1969; B. Gerlanc, Tisk slov. knjige na Prim. od začetkov do konca 1918 (Jadranski kol 1970, 161–2; tudi p. o.); A. Gspan, Cvetnik … I. 1978, 224, 296–7. Brj.

Brecelj, Marijan: Tommasini, Giuseppe (1710–1776). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi709259/#slovenski-biografski-leksikon (25. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine