Slovenski biografski leksikon

Tomasini Silvira — Slovenka, polit. delavka in nar. heroj, r. 2. dec. 1913 v Trstu stražniku Virgilu in Ivanki r. Bradičič, u. 13. avg. 1942 v Kosov. Mitrovici. Po 1. svet. vojni se je družina preselila v Mrb, kjer je T-jeva obiskovala osn. 1920–5 in mešč. šolo ter real. gimn., 1933 mat. Kljub težkim soc. razmeram je vpisala germanistiko na fil. fak. v Lj., 1938 dipl., živela 2 leti brezposelna v Mrbu in se skupaj s pisateljem T. Čufarjem preživljala s priložn. zaslužki do okt. 1940, ko je bila namešč. na gimn. v Kos. Mitrovici.

Na univ. v Lj. se je T-jeva takoj vključila v delo levičar. akad. društev Dom visokošolk, Triglav, Slov. klub ter postala članica ZKJ, 1936 bila med organizatorji mladin. mirovnega gibanja v Mrbu; v Kos. Mitrovici delovala med tamkajšnjimi ljudmi, zlasti na soc. in kult. področju. Po zasedbi je bila med organizatorji nar. osvob. dela do 19. maja 1942; tedaj so jo Nemci z drugimi ilegalci aretirali, zasliševali in mučili, 13. avg. nameravali s transportom odpeljati v Bgd. Ko je T-jeva na žel. postaji pozdravljala navzoče in rudarje iz Trepče z dvignjeno pestjo ter vzklikala nar. osvob. gesla, so jo poslali nazaj v zapore in ponoči ustrelili. Dne 27. nov. 1953 je bila odlikovana z redom nar. heroja Jsle. T-jevi so odkrili spomenika v Kos. Mitrovici (poimenovana tudi gimn.) in pri Vidmu ob Ščavnici (delo Draga Koširja). — Prim.: izv. realne gimn. Mrb 1932/3, 1933/4; Svobodi do smrti je služil vaš glas … 1945–55. 1955, 13; Zbornik nar. heroja Jsle. Bgd 1958, 806 (s sliko); Iv. Kreft, Pomur. vestnik 1959, št. 23; NŽ 1960, 38 (s sliko); PD 1963, št. 14; Milica Ostrovška, S. T. Mrb 1964; ista, PDk 1964, št. 171–81; Sl. Rupel, ib. št. 146; Komunist 1965, št. 11, 12 (s sliko); Delo 1967, št. 116 (s sliko); TV-15 1969, št. 13; S. Kremenšek, Slov. štud. gibanje 1919–41. 1972, 400, 404–5, 408; LDk 1975, št. 162 (s sliko); PD 1975, št. 9 (s sliko); I. Kreft, Teh petdeset let, II. 1975, 36–38 sl.; VMrb 1976, št. 230, 234 (s sliko), št. 238 (s sliko kipa). Nedog

Nedog, Alenka: Tomasini, Silvira (1913–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi703784/#slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine