Slovenski biografski leksikon

Thallmainer (Tolmajner) Frančišek Jožef, bibliotekar in glasbenik, v Lj. r. 13. apr. 1698 ljubljan. patriciju Janezu Ludviku in Mariji Elizabeti ter u. 2. jan. 1768. Na jezuit. gimn. v Lj. je štud. vsaj od 1708–13 (med nagrajenimi učenci oznaka praenobilis), teologijo neznano kje. Prve službe niso ugotovljene. Škof S. F. Schrattenbach (SBL III, 242–3) ga je 30. apr. 1742 nastavil kot bibliotekarja škofij. javne knjižnice (danes semen.), kjer je tudi stanoval in služboval do smrti.

T. je sestavil prvi ohranjeni knjiž. katalog škofij. knjižnice v dveh delih: abecedni (vsebuje tudi provenienco z vsebin. oznako) ter stvarni (79 abecedno urej. gesel); obsežno delo so T-jevi nasledniki opustili, zlasti ker je po ustan. licejke škofij. knjižnica prenehala biti javna. Kot bibliofil je ohranil vrsto dragocenih tiskov, pomembnih za slov. zgod. (npr. za Akad. filharm.), svojo knjižnico (vsaj 676 enot) pa vključil v škofij. javno, skrbel za obogatitev fonda s pošiljkami iz škofij. zasebnih knjižnic v Lj. in Gor. Gradu; se ukvarjal celo s prodajo slov. knjig, npr. tiskov Fr. M. Paglovca (SBL II, 246–9): prevod Scupolijeve knjige Sveta vojska; Thomasa Kempensaria Bukve. — Da je bil T. glasbeno izobražen, razodevajo podatki o njeg. nastopih v glasb. igrah jezuit. šol. gledališča (1708, 1712) ter knjige z glasb. področja, predvsem pa štev. operni libreti za predstave v Lj., Clcu, Trstu in Benetkah; kot skladatelj je doslej izpričan samo z Litaniae Lauretanae Confraternitatis S. Joannis Nep. 1752 (večglasne litanije za meš. zbor, orgle in manjši orkester; ni ohranjeno). — Prim.: roj., krst., mrl. matice v župn. uradu lj. stolnice; Nomina juvenum … Labac. 1708, 1712, 1713 (sign. S II 3, 4 v Miscel. Thalb., Semen. knjižn. Lj.); M. Smolik, Kron 1960, 183 sl.; D. Cvetko, Acad. Philharm. Labac. 1962, 10 sl.; M. Smolik, Muzikološki zbornik 1967, 47–53; J. Höfler, Tokovi glasb. kulture na Slov. 1970, 87. Slk.

Smolik, Marijan: Thallmainer, Frančišek Jožef (1698–1768). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi696169/#slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine