Slovenski biografski leksikon

Tavčar Marijan, prevajalec in publicist, r. 20. dec. 1912 v Lj. rač. naredniku Ivanu in Pavli r. Likar (nečak pisatelja Ivana T-ja, gl. čl.), živi v Šk. Loki. V l. 1919–23 je obiskoval osn. šolo, 1923–31 klas. gimn. in 1931–5 fil. fak. (odd. za klas. jezike in književnost) vse v Lj. L. 1939 je opravil strok. izpit. Služboval je 1936–7 kot profesor na gimn. v Kolašinu (Črna gora), 1937–8 na real. gimn. v Podgorici (danes Titograd), 1939–41 v Celju; 1941 ga je aretiral gestapo in izselil v Jagodino (danes Svetozarevo), od koder se je po 1 mesecu ilegalno vrnil v Ljubljano in do konca vojne aktivno sodeloval z OF. Med 1943–5 je poučeval kontraktualno na klasični gimn. v Lj., 1945–6 na real. gimn. v Celju, 1946–9 na klas. gimn. in 1950–3 na real. gimn. v Mrbu, 1949 na real. gimn. v Ptuju (v. d. ravnatelja), 1959 v Mur. Soboti, 1959–63 na osn. šoli v Poljanah nad Šk. Loko, 1963 invalid. upok. V l. 1954–9 je bil zaposlen v Knjižnici NM v Lj. — Od 1954 je član Društva književ. prevajalcev Sje in Društva strok. prevajalcev Sje, zapriseženi sodni tolmač za novogršč. in 4 svet. jezike; od 1963 ima status prevajalca umetnika. T. prevaja s knjiž., gledal., radij., televizij., filmskega, strok. in znanstv. področja. V slov. je prevedel mdr.: W. Faulkner, Sušni september (NRazgl 1953, št. 17, 10–2); P. La Mure, Moulin Rouge (SPor 1954, št. 176–305, v knjigi 1965); N. Heinlein, Gospodarji lutk. 1960; Gr. Metalious, Mestece Peyton (Mladina 1960, št. 20–52, v knjigi 1971); J. Ol. Curwood, Kazan, volčji pes. 1962; Z. Grey, Western Union. 1962; Al. Sillitoe, V soboto zvečer in nedelja zjutraj. 1962; Irv. Shulman, Zgodba zahodnega predmestja. 1966; iz starogršč. mdr.: Euripides, Trojanke (odlomek, Obzornik 1962, št. 10, 727–30, knjiga 1975), Elektra. 1978; Aristofanes, Zborovalke (uprizor. SNG Lj. 1964/5); Platon, Protagoras. 1966; iz novogršč. mdr.: Il. Venezis, Beg. 1956; isti, Mikene (NRazgl 1963, št. 13, 258); isti, Blok C (uprizor. Loško gled. Šk. Loka 1964, Tržič 1965); Jan G. Sfakianakis, Gospodar na Vatherni. 1960; isti, Ognjišče. 1963; Novogrške pravljice. 1961; St. Mirivilis, Sirena z Lesbosa. 1964; Pand. Prevelakis, Sonce smrti. 1966; Grška lirika XX. stol. 1975 (antologija); iz latin.: Plutarh, Aleksander Veliki. 1973; radijske igre na RTV Lj., mdr.: O. Wilde, Nepomembna žena, 1952; B. Shaw, Človek in nadčlovek, 1953; Menander, Lepotica s Samosa, 1956; E. Caldwell, Ljubimkanje črncev, 1956; N. Kasdaglis, Lovec na morske gobe, 1963; T. Stavru, Pri zadnjih vratih, 1964; prevedel tudi angl. filma Ivanhoe (1953) in Trinajsto pismo (1953). Iz slov. prevaja v angl., zlasti pa v gršč.; v novogršč. je pripravil zbirko pesmi M. Žnidaršič, Misospasméno klonári (Nalomljena veja). Atene 1967; Anthologia syghronon slovenon poieton. ib. 1972 (antolog. 27 slov. pesnikov od A. Gradnika do T. Šalamuna); za radij. oddaje v Atenah priredil pesmi M. Bora-V. Pavšiča, K. Koviča, Br. V. Radičeviča. — T. piše članke v časopise in časnike (mdr. NRazgl 1960, Prostor in čas 1972, Nea Estia = Novo ognjišče, I Pnevmatiki Kypros = Intelektualni Ciper), uvode in opombe k svojim prevodom. — Je edini prevajalec za novogršč. v Sji in eden redkih za starogršč., zaslužen za medsebojno kult. poznavanje Slov. in Grkov. — Psevd.: Branimir Mladenovič, Janez Bregar, Janez Brezar. — Prim.: osebni podatki; Delo 1965, št. 80; B. Borko, ib. 1967, št. 24; isti, ib. 1972, št. 174; K. Gantar, NRazgl 1966, št. 20; Sl. Ru[pel], PDk 1966, št. 167; I. Guzelj, Glas 1969, št. 87 (s sliko); F. Vodnik, Prostor in čas 1973, 402–3. Petrè

Petrè, Fran: Tavčar, Marijan (1912–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi689382/#slovenski-biografski-leksikon (30. november 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine