Slovenski biografski leksikon

Šorli Ivan, pravnik, r. 22. maja 1853 v Klavžah pri Podmelcu malemu kmetu Janezu in Marijani r. Kuštrin, u. 19. nov. 1932 v Mrbu. Gimn. z mat. je končal 1873 v Gor., pravo študiral na Dunaju (1879 dipl.), vmes bil mobiliziran ob okupaciji BiH. Od 1880 je bil v polit. službi pri namestn. v Trstu, nato pri okraj. glavarstvu na Voloskem, na Krku in v Pazinu, tu od 1897 okr. glavar, 1903 pa namestn. svetnik do 1915, ko se je kot upok. dvor. svet. preselil v Mrb. – Med 20-letnim službovanjem v Pazinu je Š. narodnostno, gospodarsko in kulturno uspešno deloval, predvsem v razširjanju in izboljševanju hrv. ljud. šolstva (ob prihodu Š-ja je bilo 9 hrv. šol, ob odhodu pa 36), bil v stalnih stikih z nar. voditelji, dosledno podpiral vse nar. ustanove in pomagal razvijati nar. zavest Hrvatov. Med 1. svet. vojno je omogočil poslancu Dinku Trinajstiću odhod v inozemstvo in s tem delo v jsl odboru; v Mrbu je Š. veliko pomagal primor. beguncem. – Prim.: r. matice ž. urada Podmelec; Gabršček II, 173; Pol stoletja 111–2; Istra 1932, št. 48; J 1932, št. 272, 273 (s sliko); MV 1932, št. 265; S 1932, št. 267; Goriška srečanja 1968, 70–1. A. S.

Svetina, Anton: Šorli, Ivan (1853–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi662003/#slovenski-biografski-leksikon (7. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine