Slovenski biografski leksikon

Šorli Ivan, pravnik, r. 22. maja 1853 v Klavžah pri Podmelcu malemu kmetu Janezu in Marijani r. Kuštrin, u. 19. nov. 1932 v Mrbu. Gimn. z mat. je končal 1873 v Gor., pravo študiral na Dunaju (1879 dipl.), vmes bil mobiliziran ob okupaciji BiH. Od 1880 je bil v polit. službi pri namestn. v Trstu, nato pri okraj. glavarstvu na Voloskem, na Krku in v Pazinu, tu od 1897 okr. glavar, 1903 pa namestn. svetnik do 1915, ko se je kot upok. dvor. svet. preselil v Mrb. – Med 20-letnim službovanjem v Pazinu je Š. narodnostno, gospodarsko in kulturno uspešno deloval, predvsem v razširjanju in izboljševanju hrv. ljud. šolstva (ob prihodu Š-ja je bilo 9 hrv. šol, ob odhodu pa 36), bil v stalnih stikih z nar. voditelji, dosledno podpiral vse nar. ustanove in pomagal razvijati nar. zavest Hrvatov. Med 1. svet. vojno je omogočil poslancu Dinku Trinajstiću odhod v inozemstvo in s tem delo v jsl odboru; v Mrbu je Š. veliko pomagal primor. beguncem. – Prim.: r. matice ž. urada Podmelec; Gabršček II, 173; Pol stoletja 111–2; Istra 1932, št. 48; J 1932, št. 272, 273 (s sliko); MV 1932, št. 265; S 1932, št. 267; Goriška srečanja 1968, 70–1. A. S.

Svetina, Anton: Šorli, Ivan (1853–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi662003/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Primorski slovenski biografski leksikon

ŠORLI Ivan, pravnik, r. 22. maja 1853 v Klavžah (Podmelec), u. 19. nov. 1932 v Mrbu. Oče Janez, kmet, mati Marijana Kuštrin. Gimn. je kot odličnjak končal v Gor. (1873). Pravo je študiral na Dunaju (končal 1879), kot avstrijski vojak se je udeležil zasedbe Bosne in Hercegovine. Od 1880 dalje je služboval pri namestništvu v Trstu, nato pa pri okraj. glavarstvih v Voloskem, na Krku in v Pazinu, kjer je 1897 postal okrajni glavar. Od 1903 je bil v Pazinu namestništveni svetovalec, 1915 se je kot upok. dvorni svetnik preselil v Mrb. - Š. ima veliko zaslug za razvoj hrv. šolstva v Istri, predvsem v Pazinščini. »Njegovo delovanje je bilo vseskozi objektivno in korektno in tudi narodni nasprotniki mu niso mogli do živega. Vendar je bil v stalnih stikih z narodnimi voditelji in dosledno podpiral vse narodne ustanove in tako pomagal razvijati nacionalno zavest hrvatskega ljudstva« (Pol stoletja društva »Pravnik«, Lj. 1939, Mi). Med prvo svet. vojno je omogočil Dinku Trinajstiću, da je odšel v tujino, in s tem omogočil njegovo sodelovanje pri jsl. odb. Š. je veliko pomagal tudi pri reševanju problemov prim. beguncev.

Prim.: SBL III, 666 in tam navedena literatura.

Ured.

Uredništvo: Šorli, Ivan (1853–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi662003/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine