Slovenski biografski leksikon

Šolar Janez, jezikoslovec, šolnik, r. 27. avg. 1827 v Kropi kovaču Antonu in Heleni r. Goršek, u. 22. febr. 1882 v Zadru. Obiskoval je 1838–44 gimn. v Nov. mestu, po filoz. v Lj. študiral 1846–50 bogosl. (ord. dec. 1850), bil najprej vzgojitelj pri grofu Thurnu v Radovljici, 1852 v Lj. sinovom ces. namestn. grofa Chorinskega, gimn. suplent 1852–4. Po 1854 opravljenih izpitih iz klas. jezikov na Dunaju je bil gimn. učitelj v Celju 1854–6, z dopustom nadaljeval študij na Dunaju najbrž pri Fr. Miklošiču 1856–7, bil prof. na gimn. v Gor. 1857–67, v Lj. 1867–71, nadzornik za sred. šole s sedežem v Lj. 1871–9, a mu je ministr. že 1872 Nemcu (dr. M. Wretschku) v prid odvzelo nadzor nad realist. strokami, 1879 pa ga prestavilo v Zadar. Jun. 1881 je Š-ja zadela delna kap, se vrnil v domovino, potem kljub prijateljskim nasvetom pa nov. v Zadar, kjer ga je 18. febr. 1882 zadela kap še na drugi strani.

V vnemi za slov. se je Š. v Gor., kjer je sodeloval v Čitalnici, trudil, da se opira ves jezikovni pouk na materinščino; po hudem boju (ravn. Holzinger imel to za oviranje nemščine) in podpori vseh gimn. učiteljev je Š. dosegel v I. razr. ločitev italij. od slov. oddelka, kjer so morali učiti samo slovenščine zmožni učitelji. V Lj. se je vztrajno upiral izrivanju slovenšč. iz šol pod vplivom nem.-liberal. režima; kot nadzornik je uredil na gimn. po Kranjskem slov. paralelke. V Zadru je spretno izvršil nalogo uvesti v šole hrv. učni jezik; z znanjem in uglajenim nastopom si je pridobil obče simpatije. Pri Š-ju se je Jož. Borghi (SBL I, 54) dodobra naučil slovenščine, S. Gregorčič pa vzljubil poleg klas. jezikov zlasti slovenščino in slov. narod.

Š. je objavil članke mdr. O spisovanju dobrih slov. knjig (N 1855, 75); sicer pa jezikovne: Nekaj od naših sostavnih zadev v prevdarek (ib. 1856, 312–3); Nekaj za čiščenje slov. jezika (ib. 1857, 219); Jezikoslovne opazke (SŠP 1855, 258–60, 293–4; 1856, 24–5); D. Tempora u. Modi im Slowenischen mit Rücksicht auf d. Deutsche u. d. klass. Sprachen (Por. gor. gimn. 1858, 14–37; Miklošič ugodno ocenil, gl. LZ 1883, 255); O slovnični terminologiji (SG 1862, 204–6); Besedoslovje, kako se je začelo in kakšen napredek je dozdaj storilo (Por. viš. drž. gimn. v Lj. 1868, 17–27); O besednih pomenih (ib. 1869, 8–13); Deut.-slov. Wörterbuch zu Prof. K. A. Madiera’s deut. Lesebüchern f. d. l. u. 2. Kl. an Mittelschulen. Lb. 1873. – Kot načelnik knjižn. odseka SM 1859–79 je Š. pregledoval rokopise, popravljal gradivo za Wolfov slov.-nem. slovar. – Prim.: r. matice Kropa; Gabršček I, II, kazalo; Glaser III, 200, 307; Marn XXV, 73–4; Kres 1883, 221; SBL II, 195, 361; LZ 1883, 253–6, 272–5; LZg 1883, št. 56; P., P 1883, 77–8; S 1883, št. 24; SN 1883, št. 44, 47; Soča 1883, št. 10; ZD 1883, 72; KMD 1884, 27–8; Fr. Levec, LZ 1897, 543; Andrej Marušič, Moja doba in podoba. Gor. 1898; Simon Gregorčič, ZbD III, 1951, 277; Fr. Koblar, Simon Gregorčič. Lj. 1962, kazalo. S. K.

Kranjec, Silvo: Šolar, Janez (1827–1882). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi661568/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine