Slovenski biografski leksikon

Šlais Jan, violinski pedagog, r. 23. (ne 25.) jan. 1893 v Pragi (Radlice) gostilničarju Ivanu in Ani r. Hablovi, živi v Brnu (ČSSR). Obiskoval je v r. mestu osn., mešč. šolo ter konservatorij in ga 1913 absolviral. V l. 1913–9 je bil koncertni mojster v orkestru Svobodnega in zatem opern. gledal. Zimina v Moskvi in sodeloval v tamkaj. orkestru (dirigenti mdr. S. Kusevicki, A. Glazunov). L. 1919 se je vrnil v Prago, a še i. l. postal učitelj violine na šoli GM v Mrbu, se 1920 izpopolnjeval v mojstr. šoli O. Ševčíka v Pragi, nato bil v Lj. 1921–39 prof. violine na konservatoriju, 1939–46 izr. prof. na Glasb. akad.; 1946–53 v Pragi prof. konserv., od 1953 v Brnu red. prof. Janáčkove akademije musických umění. – V Lj. (1921–46) se je Š. uspešno udejstvoval koncertno in pedagoško, nastopal kot solist, v komornih ansamblih, zlasti spodbudil Lj. komorni duo (Š. – A. Trost). Reformiral je violin. odd. na konservatoriju in Glasb. akad. v duhu Ševčíkove metode, izdelal učne načrte, dvigal študij violine na visokošol. raven. Š-ove odlične pedag. sposobnosti potrjuje generacija njegovih učencev – pomembnih violinistov. – Prim.: Muzička enc. 2, 676; OSN Dodatek VI/2, 793; S 1943, št. 5 (s sliko); Letno poročilo Akad. za glasbo 1945–6 in 1946–7. Lj. 1947, 24, 44; A(nton) B(alatka), Koncertní list Janáčkovy akad. muzic. umĕni v Brnĕ, 1958, št. 17, abon., (s sliko); Jiří Beneš, ib., 1962, št. 6, abon.; Delo 1963, št. 24; 1968, št. 21. Ctk.

Cvetko, Dragotin: Šlais, Jan (1893–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi657484/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine