Slovenski biografski leksikon

Škrin(j)ar (Skrinar, Skriner, Skrinjar) Jožef, nabožni pisec, prevajalec sv. pisma, r. 13. marca 1753 v Lj. mest. sodniku Andreju Antonu in Mariji (priimek ni naveden), u. v Zgornjih Gorjah 17. apr. 1825. Študiral je v Lj. gimn. 1763–9, filoz. 1769–71, bogosl. 1771–5 (ord. 6. apr. 1776), služboval kot kaplan 1777–85 v Lj. (Sv. Peter), Gornj. gradu, na Vranskem, Igu, v Šmartnem pri Kranju in kot stolni vikar v Lj. Vodil je od 1785 kot župnik in dekan lj. župn. Mar. Ozn., dokler je niso prevzeli frančiškani 1804, bil župnik v Dolu pri Lj. 1804–8, v Zgornjih Gorjah pri Bledu 1808 do smrti. – Š. se je odlično udejstvoval pri J. Japljevem (SBL I, 382–4) prevodu sv. pisma. Prevedel je sam: stare zaveze V. zv. (Preg., Prid., Vis pes., Modr., Sir.), Lj. 1798; VI. zv. (Izaija, Jer.), Lj. 1802; z Jož. Riharjem: VIII. zv. 12 Malih prerokov in knjigi Makabejcev. Lj. 1800. Poslovenil in razložil štiri evangelije in Stopniške psalme (v tisku samo: Vir in svirek vſih svelizhanſkih naukov, to je: Raslaganje evangelija Sv. Matevsha. Isbral in saloshil Fr. Metelko. Lj. 1849. I [edini] del. – Spisal je: Molitev grešnika pri vsakem sedmerih spokornih psalmov k Bogu zdihujočega. Lj. 1804. – Ocenil je z drugimi: stare zaveze II. (2. pol.), III., IV., VII. zv.; nove zaveze I. del 2. – Š. je pisal boljši slov. lit. jezik kot Japelj, 1799 le-temu vzel iz rok vodstvo prevoda in sam oskrbel izdajo zadnjih zvezkov. Zaradi lepega jezika so ljudje Š-jeve nabožne spise veliko brali in prepisovali. – Prim.: lj. šenkl. r. knj. XX, str. 263; šematizem lj. škof. 1788, 237–8; Glaser II, 54, 57, 168, 213; Kidrič, Dobrovský, kazalo; isti, Zgod., kazalo; Marn X, 71; XXII, 78–9; Wurzbach XXXV, 93; LN 1798, št. 78 (hvali jezik); A. Breznik, ČJKZ 1928, 84, 91, 93, 95, 101, 106. U. M.

Uršič, Milena: Škrinar, Jožef (1753–1825). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi656916/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine