Slovenski biografski leksikon

Škrinjar Albin, biblicist, r. 13. sept. 1896 v Sežani rokodelcu Mihaelu in Frančiški r. Kjuder, živi v Zgbu. Obiskoval je osn. šolo 1902–8 v r. kraju, gimn. 1908–13 (1.-5. razr.) v Trstu, 1913–4 (6. razr.) v Gor., po vstopu jan. 1914 v jezuit. red na Dunaju in noviciatu pa 1915–7 (7. in 8. razr.) v Linzu in Kalksburgu pri Dunaju. Študiral je filoz. 1917–20 v Innsbrucku in Sarajevu, 1920–4 teol. v Enghienu (Belgija), 1925–8 pa v Rimu na Bibl. inštitutu. Bil je prof. sv. pisma in oriental. jezikov 1928–44 v Sarajevu ter po dušn. pastirovanju 1944–54 od 1954 v Zgbu. Vabilu A. Bea, rektorja rim. Bibl. inštituta, za tukajšnjo profesuro se Š. ni mogel odzvati. Obvlada glavne zahodnoevrop. jezike, gršč., zlasti pa oriental. jezike: sumersko, asiro-babilon., hebr., aramej., sirščino, arab.

Objavil je: Isus Krist. Njegov lik, život i njegova nauka. Razmatranja za sve dane crkvene godine. Zgb 1958, 1959, 3 zv., ciklostil; v slov. prevedel Jože Vovk. Jezus Kristus. Premišljevanja. Zal. Duhovne knjige, Trst 1962–3, I. d. 419 str., II. d. 479 str. (ocene: v hrv. originalu II., III. d., pismi dveh hrv. škofov in prof. dr. K. Vlad. Truhlarja z rim. Gregoriane; Fr. Dolinar, Glas slov. kulturne akcije 1963, 15. apr.); razprave, članke (okr. 26) s svetopisem. temami 1927–64 v lat. (Verbum Domini 1927, 272–8; 1931, 99–105, 233–42; 1932, 248–53; 1933, 8–16, 182–6, 232–9, 277–80, 295–301, 333–40; 1934, 40–8, 289–95, 361–7; 1935, 331–9, 355–62; 1936, 333–8, 361–8; 1937, 10–20, 97–106, 268–79; 1938, 143–50, 168–77; 1939, 52–9, 91–6; 1940, 210–8, 234–40, 278–86, 340–50; 1942, 18–24, 51–6; 1943, 22–9, 77–88, 115–21, 138–46; 1963, 60–72, 175–85; 1964, 3–16, 49–60); nekaj poglavij (ib. 1963, 1964) obširnega komentarja k listom sv. Janeza, napisanega za veliko, pozneje zamrlo znanstv. svetopisem. zbirko Cursus Scripturae Sacrae, katere sodelavec je bil Š. od 1938; v franc. (rim. časopis Biblica 1930, 291–321, 426–49; 1931, 27–40; 1935, 1–24, 113–40); a zgodovini hrv., slov., srb, prevodov sv. pisma (Zft f. Kath. Theologie 1960, 29 sl.); referate (Bogoslovska smotra 1966, 273–8; 1967, 111–4; Les épîtres de Saint Jean. Introduction. Notes; za prevod v malgaščino zaprosili 1965 franc. misijonarji na Madagaskarju; L’Ecriture sainte et les Exercices za mednar. kongres o duh. vajah sv. Ignacija Loj., Španija, avg. 1966); recenzije: nekaj nemških (v Biblica), hrv. (Crkva u svijetu 1968, 65–75; v Vrhbosni, Sarajevo). – Prim.: osebni podatki; Dictionnaire de théologie catolique XII, 1, str. 206; J. Lebreton, La vie et l’enseignement de J.-Chr., N.-S. I, Paris 1931, 309; N. Lazure, Les valeurs morales de la théologie johannique. Paris 1965, 11, 281, 308, 309; Slov. jezuiti. 1967, 11–5. *

Uredništvo: Škrinjar, Albin (1896–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi656785/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine