Slovenski biografski leksikon

Škerl Dane (Danijel), skladatelj, dirigent, r. 26. avg. 1931 v Lj. biv. založniku in prevajalcu Silvestru (gl. čl.) in Dani r. Skok, živi v Ljubljani. Obiskoval je tu 1942–50 klas. gimn., 1944–52 Sred. glasb. šolo (= SGŠ) in GA (kompozicija: prof. L. M. Škerjanc), 1946–53 vodil zbore (šol., delav., mladin.), učil (honorarno) na glasb. šolah, 1949–60 na glasb. šoli Fr. Šturm (od 1954 kot prof.) in honorarno na SGŠ harmonijo, kontrapunkt, študiral 1950–2 na univ. umetn. zgod., 1952 dipl. na Glasb. akad. Izpopolnjeval se je krajši čas v Avstr., Nem., v elektron. studiu Köln. Od 1960 je bil v Sarajevu na Muz. akad., odsek za kompoz., dirigiranje, strok. sodel., docent, izr. prof., 1967 odlikovan z redom dela s srebrnim vencem, od 1969 prorektor; bil predsednik Sveta glasb. odd. RTV, podpredsed., sekretar, odbornik Društva skladateljev BiH in Saveza kompozitora Jsle, komisije za zaščito avtor. pravic; član Sveta za kulturo mesta Sarajevo. Od 1970 je docent na GA v Lj.

Komponiral je: simfonije: I (1949–51); II (1963); III (1965); – simfonično glasbo mdr.: Serenada 1952; Koncert za orkester 1956; Prva otroška suita 1959; Orkestralne miniature 1960; Kontrasti za orkester 1962; Druga otroška suita 1964; Piccola suite 1965; Intrada 1968; – koncertantna glasba: Prvi concertino za Idavir in godala 1949; Drugi – 1958; Invenzioni per violino e archi 1960; Pet kompozicij za klarinet in godala 1961; Koncert za klarinet in orkester 1963; – kantate: Moj dan – za otroški zbor, soliste, recitatorja in orkester 1962; Tuga ova pregolema – za soliste, meš. zbor in orkester 1967; Komorno in solist. glasbo. – Nagrajene: II. simf. »monothematica« 1965 (mesto Sarajevo); III. simf. 1966 (Udruž. kompozitora BiH). – Prim.: osebni podatki; P(okorn) D(anilo), Koncertni list 1952–3, št. 1, str. 4–5; Delo 1963, št. 271 (B. Borko), 274 (Uroš Prevoršek); R. Ajlec, LDk 1965, št. 336; Dane Škerl. Savez kompozitora. Bgd, 1965 (s sliko). *

Uredništvo: Škerl, Dane (1931–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi653111/#slovenski-biografski-leksikon (11. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine