Slovenski biografski leksikon

Škabar Matija, narodnoobrambni delavec, r. 1. marca 1876 v tržaš. predmestju Barkovlje (pri Gandričih) nar. zavednemu kmetu Matiji in Antoniji r. Kanduš, u. 20. marca 1966 v Trstu, pok. v Barkovljah. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, nem. drž. gimn. v Trstu, bogosl. v Gor. (1899 ord.). Bil je 1901–2 kaplan v Rojanu, 1902–8 pri sv. Jakobu v Trstu, tu hkrati 1899–929 katehet na Ciril-Metodovi šoli, 1921–31 dušnopastir. pomagal v župniji Sv. Križ pri Trstu, 1931–4 upravljal župnijo na Katinari, 1934–64 bil duhovnik v Barkovljah. Ob zlatomašnem (1949) in biseromašnem (1959) jubileju je bil imenovan za msgr. in častn. kanonika.

Š. je pretežni del življenja prebil v središču slov. šolstva na Tržaškem, pri Sv. Jakobu v Trstu; verjetno poučeval tudi na slov. učiteljišču, ki se je zaradi vojne preselilo iz Gor., 1910–8 pa na slov. dvorazr. zasebni trg. šoli v ul. Corsia Stadion. Od gimn. let se je ukvarjal z glasbo in petjem, ga reševal pred razsulom, (v Gor. tesno sodeloval z V. Vodopivcem), ga kot duhovnik pogumno gojil v cerkvi (pev. zbor 1912–21 pri Sv. Jakobu; žen. pev. zbor v Marijinem domu v Trstu), 1921–31 bil pevovodja cerkv. zbora Sv. Križ pri Trstu idr. Uglasbil je nekaj pesmi k igram Fabiola in Neža, Dolorosa, Mati svetega veselja. Zanimal se je in uspešno uveljavljal kot član upravnih svetov in odborov raznih gospodar. ustanov in organizacij. Š. je bil steber slovenstva na Tržaškem, v nar. zadevah klen, neuklonljiv in odkrit, osebno veder in šegav, dober in plemenit. Njegova glavna skrb je bilo duhovno in polit. vstajenje slov. naroda. – Prim.: Status personalis cleri tergest. – justin. 1918, 30, 132; Katoliški glas 1949, št. 27; 1959, št. 29, 30; 1966, št. 8, 12; Novi list 1959, št. 262; 1966, št. 587, 590; Annuario della diocesi di Trieste e Capodistria 1964, 65, 75; PDk 1966, št. 50 (s sliko), 68 (s sliko), 69; Marko Udovič, Msgr. Š-ju v spomin. Trst 1969. Kralj

Kralj, France: Škabar, Matija (1876–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi652146/#slovenski-biografski-leksikon (17. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine