Slovenski biografski leksikon

Širok Štefan, feljtonist, r. 4. apr. 1849 v Ravnici nad Solkanom Martinu in Neži r. Belingar, u. okr. 10. apr. 1890 v biv. Nikolajevu (juž. Rusija). Po gimn. 1861–9 v Gor., kjer mu je bil sošolec Jos. Kocijančič (SBL I, 482–3), je študiral na Dunaju slavistiko in klas. filologijo ter bil 1872 predsednik društva Slovenija, na gor. gimn. suplent 1872–4, semkaj pripravil pot Fr. Levcu (ib., 640 sl.), jeseni 1874 je bil na Dunaju, potem učil na šoli DCM v Trstu, končno odšel v Rusijo, kjer je bil prof., nazadnje ravnatelj v Peterhofu. – Š. se je v Gor. udeleževal polit. dela, bil v tesni zvezi z družino Mat. Doljaka (ib., 144) v Solkanu in ženin Pavline Doljak (pozneje Pajkove, ib. II, 257–9), ki mu je posvetila velik del svojih pesmi. Š. je za Sočo oskrboval polit. dopise z Dunaja, se izkazal kot vnet mladoslov. agitator; posredoval vesti o polit. razmerah na Goriškem in v dunaj. Sloveniji (5 pisem 1871–5, Levčeva korespondenca, ovoj 40/h); o slov. emigrantih-štipendistih na Ruskem (pismo D. Boletu 1879, Bleiweisova zapuščina, NUK, Ms 876, III/2, št. 3). – Pospeševal je lit. delo v dunaj. Sloveniji, tam bral 1870–1: Nekaj v opravičenje zgodovinarja Gaj. Sall. Crispa; Prvo pismo mladi Sloveniji; Blagor norcem; 1874–5: novelo Mavrica. Pošiljal je (šifra MR, Š.) hudomušne, v mladoslov. duhu pisane podlistke v Sočo mdr.: Iz Gor. na Trnovo (1871, št. 1–3), potopisne črtice; Pomladansko cvetje (ib., št. 11), kritika; Spomini (ibidem 1872, št. 8, 30); Današnje potovanje (ib., št. 15); V naših hribih (ib., št. 27–8); V Prešernov spomin (ib., št. 37); Prešernova slavnost v Gor. (ib. 1873, št. 2, 10); Iz devete dežele (ib., št. 10); Ženstvo pri Grkih in Rimljanih (ib., št. 39–43). Kot feljtonist se je navduševal za prozo H. Heineja (Levcu 8. avg. 1871). Bil je tudi sodelavec Pavlihe (3 pisma iz 1870, Levstikova zapuščina, NUK, Ms 941, ovoj 29). – Prim.: r. matice župnije Trnovo (zdaj v Grgarju); izvestja gor. gimn. 1862–9, 1873–4; Šuklje I, 63–4, 149; isti, Sodobniki 109, 112, 117; Vencajz 129; SN 1890, št. 83; SS 1890, 113; Dan 1913, št. 545. Kr.

Koblar, France: Širok, Štefan (1849–okoli 1890). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi651507/#slovenski-biografski-leksikon (30. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine