Slovenski biografski leksikon

Šercer Ljubomir (partiz. ime — Ljubo Petrič), nar. heroj, r. 1. avg. 1915 v Braniku (Rihenberk) pri Gor. finanč. uradniku Ivanu in Ivanki r. Budihna, ustreljen 22. dec. 1941 v Tomišlju pri Igu. Obiskoval je osn. šolo na Vrhniki in gimn. v Lj., vojno akad. v Bgdu, postal 1. okt. 1935 pehotni podpor. Služboval je v Banjaluki in Kninu, 1. okt. 1939 postal poročnik, 1940 komandant čete stroj. pušk. Po razpadu stare Jsle je prišel v Lj., se vključil v OF, 3. jul. 1941 odšel v partizane. Bil je mitraljezec, komandir molniške, mokrške in loške čete, končno komandant polbataljona; z njim je napadel 19. okt. i. l. Lož. Ko je nov. odšel v Lj. poročat Glav. povelj. slov. part. čet o položaju svoje enote, je bil izdan, 16. nov. ujet, 16. dec. obsojen na smrt, nato s petimi partizani ustreljen, pok. v Tržiču (Monfalcone) pri Trstu. Dne 25. okt. 1943 je bil proglašen za nar. heroja. — Prim.: arhiv IZDG in CK ZKS; LdP 1946, št. 99; Obz 1949, 142–4; SPor 1949, št. 92; Zbornik nar. heroja Jsle. Bgd 1957, 768–9 (s sliko); Letopis Muzeja NOB LRS II, 1958, 242–3; Pavlin Mile, Borec 1961, 423–7; (Osmi) pohod Po poteh partiz. Ljubljane za leto 1964 (s sliko). M. L.

Luštek, Miroslav: Šercer, Ljubomir (1915–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi646151/#slovenski-biografski-leksikon (28. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine