Slovenski biografski leksikon

Šebenik Marjan, gozdarski strokovnjak, r. 23. sept. 1915 v Idriji viš. gozdarju Rafaelu in Mariji r. Gabron, živi v Novi Gor. Obiskoval je osn. šolo (slov.) v Idriji 1922–5 in Gor. (italij.) 1925–7, tu še klas. licej 1928–35, študiral na kmetij. fak. v Florenci (prom. 1941). Bil je v italij. vojski (Pesaro, Krmin) 1941–3, služboval pri pokrajin. gozdar. inšpektoratu v Bolzanu in Gor. 1943–5, tu pri PNOO za gor. okrožje 1945–7, v Ajdovščini 1947–8, pri direkciji (sekciji) za pogozdovanje in melioracijo krasa v Vipavi in Novi Gor. 1948–54; bil je šef uprave za gozdar. v Novi Gor. 1954–63, direktor Zavoda za gozdar. službo na kraš. območju od 1964.

Š. je po odpravi okrajev organiziral Zavod za pogozdov. in melioracijo krasa s sedežem v Sežani. Objavil je nekaj strok. člankov v dnevnih, krajevnih in strok. listih (Delo; L, to podpis: Mn-Šk; Primorske N). — Prim.: osebni podatki. Adč.

Adamič, France: Šebenik, Marjan (1915–2005). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi643228/#slovenski-biografski-leksikon (27. september 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine