Slovenski biografski leksikon

Šarabon Mitja; pesnik in prevajalec, r. 6. avg. 1922 v Lj. gimn. prof. Vinku (gl. čl.) in Tilki r. Mally, živi v Lj. Tu je obiskoval osn. šolo 1929–33 in klas. gimn. 1933–41 (z mat.), študiral 4 sem. slavistiko, a je zaradi ukinitve univ. ni končal. Po odsluženem voj. roku je bil od 1948 administrator v upravni pisarni lj. Opere, nato lektor, od 1958 pa je še urednik GLLjO. — Z liričnimi pesmimi je Š. nastopil v DS: 1942–3 objavil pet pesmi, nato ciklus Iščem te … 1944, 1–8 in Skozi vihro v vrh, v zborniku Zim. pomoči pa tri pesmi. Izdal je pesn. zbirki Bolečina. Lj. 1944 in Nema radost. Lj. 1944; pozneje je še veliko pesnil v obliki soneta, med slov. pesniki jih je napisal največ; posebnost so Š-ovi sonetni venci, doslej 25 (vsi v rkp): Sonetni venec sonetnih vencev. 1945 (225 sonetov), izšel 1970 v samozal., pestro variira to težavno obliko, zlasti v tercetnem delu; presenetljiva je lahkota, s katero ustvarja (npr., Avtoportret 1952 v enem popoldnevu). V rkp. hrani mdr. še: Vincent van Gogh. 1946; Lučki. 1948; Mitji Krejčiju. 1949; več pesniških ciklov (Misli, Otrok, Ženi ob porodu, Voščeno kraljestvo idr.); v l. 1954–7 je nekatere pesmi (ok. 30) objavil v PV, prigodnice v GLLjO. Verz teče Š-u gladko in neprisiljeno, v izrazju in pesn. podobah je malo izvirnosti, močan je vpliv Al. Gradnika (SBL I, 242), posnema ga celo v gradnji kitic, v ritmu in rimi, v pesimizmu in vizijah smrti, kjer pa ni prepričljiv; kritika (npr. R. Rehar, Um 1944–5, 36) je sodila, da je prva zbirka pesmi izšla prezgodaj; lirika v PV že kaže bolj zrelo in enotno podobo ter zgoščen izraz (planin. motivi, razmišljanja ob stiku z naravo). V rkp. je ostal roman Dnevnik (v dveh delih). Od 1950 dalje je objavil ok. 50 priredb ali prevodov člankov o opernih delih, njihovih ustvarjalcih, odlomke prevodov opernih libretov, priredil predavanje o basistu Ladku Korošcu 1962 za klubski večer; za Radio Lj. vezne izvirne verze, npr. Štirje grobijani, Figaro, Manon, Hoffmannove pripovedke, Werther, Don Pasquale, Don Kihot idr. Prevedel je operna besedila: B. Britten, Albert Harring; J. F. Fischer, Romeo, Julia in tema; W. Gluck, Izpreobrnjeni pijanec; L. Janáček, Mrtvi dom (s II. Leskovcem); Rimski-Korsakov, Zlati petelin, Carska nevesta; G. Verdi, Macbeth; za Eksperimentalno gledal. Pergolesi, Služabnica gospodarica. — Prim.: Repertoar 654 (kazalo); B. Borko, J 1944, št. 193; 1945, št. 74; td (= T. Debeljak), S 1944, št. 166 (s sliko), 170. — Slika: Zbornik zim. pomoči 1944, 218. Dbc.

Dobrovoljc, France: Šarabon, Mitja (1922–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi639626/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine