Slovenski biografski leksikon

Šafar Franček, pisec rus. učbenikov in prevajalec, r. 4. dec. 1914 v Novi vasi pri Ptuju kleparju Francu Taškerju in šivilji Mariji r. Šafar, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1921–6 in gimn. 1926–34 (mat. 1934) v Ptuju, študiral slavistiko na univ. v Lj. (dipl. 1940). Konec apr. 1941 se je pred Nemci zatekel v Lj., se vključil v OF, bil 29. jun.–dec. 1942 interniran v Gonarsu, sept. 1943 odšel v partizane, spomladi 1944 še prevzel pouk slov. in ruščine na mešč. šoli oz. gimn. v Črnomlju, zato sestavil pomožni učbenik ruščine (razmnožila tehnika 80). L. 1945–7 je bil v Lj. prof. na II. gimn., od jul. 1947 inšpektor za ruščino, 1948–50 predavatelj na VPŠ za novejšo rus. lit., 1949–50 tudi za metodiko pouka ruščine, od 1951 prof. na učiteljišču, od sept. 1960 glavni urednik DZS za znanstv. in strok. izdaje.

Sestavil je učbenike: Ruska vadnica za nižjo stopnjo (s F. Bezlajem, N. Preobraženskim, J. Prezljem, V. Tominškovo), 1945; Ruska vadnica za I. razr. gimn. (z N. Preobraženskim in V. Tominškovo), 1946, 1950⁶; Ruska vadnica za II. razr. gimn. (z istima sodel.), 1949, 1950²; Ruska čitanka za višje razrede srednjih šol (z N. Preobraženskim), 1947, z nekaj spremembami tudi v maked., Skopje 1947, 1954²; Rusko-slovenski slovar k Ruski čitanki za viš. razr. sred. šol (z istim), 1948; Ruska čitanka za IV. razr. sred. šol (isti sodel.), 1949; Ruska čitanka za V. razr. gimn. (isti sodel.), 1951. Priredil in pomnožil je J. Pretnarja Rusko-slovenski slovar, 1964 ter objavil nekaj člankov o pouku rus. j. 1947–50 v P in SodP; študijo o M. J. Lermontovu, NOja 1952. Spremne besede in komentarje v knjigah: A. Kononov, Zgodbe o Leninu, 1948; V. Hugo, Gavroche (odlomki iz Nesrečnikov) 1949; V. Hugo, Gavroche, in E. Zola, Stavka (odlomki iz Germinala) 1969; B. Čopić, Orli vzlete zgodaj, 1969 (oboje Moja knjižnica). Prevedel je iz rus.: K. N. Kornilov, Psihologija. 1947; G. V. Plehanov, V obrambo marksizma. 1955; Iz Leninove dediščine, zapiski, članki in napotki (uredil in izbral F. Klopčič) 1957, 1963²; A. Vinogradov, Paganini. 1957; D. Granin (= J. P. German), Iskalci. 1958; A. S. Makarenko, Knjiga za starše. 1963; V. I. Avdijev, Zgod. starega Vzhoda. 1964; S. Sartakov, Po brzicah Čune. 1965; K. Kornilovič, Ruska umetnost od zač. do konca 16. stol. 1969; A. L. Kaganovič, Ruska umetnost 17. in 18. stol. 1969; iz srbohrv. mdr.: M. Jevtović, Zgodbe o Titu. 1959; T. Tomeković, Psihologija. 1961; V. Dedijer, Sarajevo 1914. 1966; Z. Kulundžić, Zgodovina knjige. 1967; Pedagogika I., 1967; II., 1968; več knjig, govorov, člankov in intervjujev J. Broza Tita, B. Kidriča idr.; iz makedon.: D. Taškovski, Rojstvo makedonskega naroda. 1968. — Prim.: osebni podatki; Prevodioci Jsle. 1970, 170. *

Uredništvo: Šafar, Franček (1914–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi637063/#slovenski-biografski-leksikon (29. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine