Slovenski biografski leksikon

Svetina Benjamin, arhitekt, r. 17. sept. 1907 v Trstu stavbeniku Ivanu in Svetki r. Vouk, u. 13. maja 1966 v bolnici v Ankaranu, pokopan v Lj. Osn. šolo je obiskoval v Trstu in Lj. (Ledina), tu 1918–26 realko (1926 mat.); študiral na TVŠ, odd. za arhit., 1933 dipl. pri prof. J. Plečniku (SBL II, 372–6). Služboval je kot pripr. na banski upravi (bednostni fond), bil 1936–44 redno nastavljen v tehn. odd. Ob okupaciji se je povezal z OF, od poletja do dec. 1944 bil zaprt v biv. domobranski vojašnici, nato odpeljan v Dachau, od koder se je jul. 1945 bolehen vrnil v Lj. V l. 1945–6 je bil nastavljen pri min. za gradnje LRS, 1946–54 pri Slovenija Projektu (vodil biro za industrij. gradnje), po raznih reorganizacijah pri Skladu za gradnjo bolnic (svet za zdravstvo LRS) do upok. 1965. — V povojni dobi se je S. specializiral za projektiranje zdravst. ustanov. S-ovi projekti in adaptacije: Lj.: Kemični inšt. SAZU, 1955; tovarna peroksida Belinka, 1958; Virusni laboratorij, 1958; Infekcijska klinika 1958–67; Stomatološka klinika, prizidek, 1960; Zavod za varnost pri delu 1962–4; Zavod za transfuzijo; zdravstv. domovi Bežigrad, 1958–63, Šiška 1958–61; načrti za novo zgradbo kliničnih bolnic; zdravst. dom Domžale. Bolnice: Mur. Sobota, Slovenj Gradec, Koper (1964). — Prim.: podatki sestre Melite S., Lj.; Arhitekt 1955, št. 17, 6–8; Fr. Šijanec, Sodobna slov. likovna umetnost. 1961, 472; Delo 1966, št. 130. Mšč.

Mušič, Marjan: Svetina, Benjamin (1907–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi634767/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine