Slovenski biografski leksikon

Sušnik Lovro, jezikoslovec, prosvetni delavec, r. 7. avg. 1887 v Breznici pod Lubnikom (Kranj) kmetu Valentinu in Frančiški r. Prevodnik, u. 28. okt. 1964 v Lj. Po osn. šoli v Škofji Loki je obiskoval 1899–907 (mat. 1907) gimn. v Kranju, odslužil 1907–8 voj. rok v Pragi in po Češki, študiral 1908–12 na Dunaju german. in romanistika ter 5 sem. slavistike, v Ženevi (počitn. tečaj 1911) se izpopolnil v franc. Poleti 1913 je bil dva meseca dom. učitelj v Garbaczu (Ostroviec, tedanja Radomska gubernija, Rus. Poljska). Na Dunaju je 1913–4 izdelal obširno disertacijo Verbalabstrakta bei Chrestien de Troyes in prof. nalogi Etude sur les Abstraits verbaux, Der Zauberer Klinschor in der deut. Lit. Med 1. svet. vojno je bil 1915 hudo ranjen na sev. bojišču, po zdravljenju v Sarajevu do 1918 bil prom. 1919 na Dunaju. Služboval je febr.-sept. 1920 na gimn. v Kranju, v Lj. 1920–2 na klas. gimn. (vmes opravil prof. izpit 1921 in 1922 v Zgbu), 1922–36 na II. real. (poljan.) gimn., jan. 1937–maja 1945 bil načelnik prosv. odd. ban. uprave, jan. 1946 upok., nato delal pri SAZU honorarno za slovar slov. knjiž. jezika. — L. 1923–30 je bil podpredsednik Prosv. zveze, 1928–30 predsed. Slov. kat. akad. starešinstva, 1936–41 član Glavn. prosv. v Bgdu.

Objavil je iz svoje stroke: prevod iz franc. Pierre L'Ermite, Žena z zaprtimi očrni. Lj. 1927 (gl. S 1927, št. 282, 295); Brüder Grimm, Kinder- u. Hausmärchen, 2 dela. Lj. 1935, I. del 1940² (gl. Mentor 1935–6, 142–3); s prakt. šol. področja: Akademski poklici. 1932, 1932² (gl. Č 1932–3, 33–5; M 1932, 274, 465–6; S 1932, št. 138; SN 1932, št. 144; Nova Revija 1932, 475; Život 1933, 93–4); Statist. pregled šolstva v Dravski banovini za š. l. 1936/7–1939/40. Lj. 1938–41, 4 zv. (gl. S 1938, št. 83; Slov. dom 1938, št. 82; SU 1938, 165–6; UT 1938, št. 37); Navodila staršem ob vstopu otrok v sred. šolo oz. v mešč. šolo. A. Prosveta, Lj. 1939, 177–226, izd. Prosv. odd. (gl. Roditeljski list 1938/9, 71; S 1938, št. 270; SU 1938, 301–2, 306). Njegovi članki obravnavajo mdr.: franc. in nem. književn. gl.: DS 1922, 1927–30; Mentor 1927–8, 1931–2; narodnostna vprašanja: Č 1924–5, 1926–8, 1929–30; Mentor 1931–4; S 1926, št. 77, 81–2, 87, 92, 95, 116; 1927, št. 256; 1930, št. 167; Zora 1911–3; šol., pedag. probleme: Č 1926–7, 1935–6; KMD 1937, 73–81; S 1925, št. 191, 197; 1926, št. 9–11, 17, 22, 25, 27–30; 1927, št. 42, 43, 45, 285, 294; 1928, št. 7, 10, 39; 1935, št. 60, 78; 1938, št. 228; SU 1926, 1927; Vigred 1936. — Psevd. in šifre: Dr. L. S.; Dr-U-; -k; Lovorov (Brstje 1904, ga urejeval kot petošolec); L. S. (Zora); Po-k; -r-. — Prim.: osebni podatki; Žontar 352–3; KMD za 1916, 50; Mentor 1931–2, 223–4; S 1936, št. 291 (s slika); SU 1937, 47 (s sliko); UT 1937, št. 23 (s sliko); Pedagogijski leksikon (Minerva), Zgb 1939, 402; Ivan Dolenec, Loški razgledi 1965, 115–6. — Slika: S 1930, št. 167; Zbornik zimske pomoči. Lj. 1944, 305. *

Uredništvo: Sušnik, Lovro (1887–1964). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi632901/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine