Slovenski biografski leksikon

Sušnik Anton, prevajalec in pripovednik, r. 9. jan. 1850 v Železnikih krojaču Antonu in Ani r. Semen, u. 24. avg. 1895 v Lj. Obiskoval je 4 razr. gimn. (1864–9) v Lj., iskal razne službe, nekaj časa živel v Pragi; bil je zavarovalni uradnik pri Slaviji, končno korektor v Bambergovi tiskarni. Izhiral je v borbi za kruh in v družin. nesrečah. — Dopisoval je iz Prage 1871–3 v razl. liste, zlasti Sočo, tudi pozneje za dopise zajemal največ iz češ. virov (S 1888–90; SN 1874, št. 249). Objavljal je prevode iz češ., rus. in franc. Neobj. je ostala njegova enodejanka Prijateljica; priredil je tudi več iger za Dram. društvo (gl. Trstenjak 101). — Njeg. izvirno slovstvo je namenjeno bolj za pouk in zabavo: Spomenik hvaležnosti, povest iz social. življenja (gl. Simonič 77); Posavček, slika iz življenja v polpretekli dobi (Slovan, knjižn. 41); črtice v DS: Tinček iz Bosne (1890), Na valovih Savinje, Grbin, Zlato srce (1891), Dva brata (1894), Prvi ideal, Srečna vrnitev (1895), Za vero in dom (1897); poučni sestavki: Karlov most v Pragi (1890), Naši rojaki za morjem (1891), V. Pakosta (1892), Josip Ressel (1893), Češka proza, Iz češ. poezije (1894), Iv. pl. Zajc (1895). Podpis: A. S. — Prim.: Glaser IV, 416; J. E. Krek, ISp I, 57; SDL II, 146; Simonič 500; DS 1895, 576, 605; S 1895, št. 193, 194; SN 1895, št. 194; Bibl DS 20, 30, 42, 43, 44. Kr.

Koblar, France: Sušnik, Anton (1850–1895). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi632041/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine