Slovenski biografski leksikon

Sustič Josip, zadružni organizator in strokovni pisec, r. 21. jan. 1889 v Tolminu posestniku in trgovcu Andreju ter Juditi r. Perc, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1897–902 v Biljah pri Gor., pripravnico in klas. gimn. 1902–10 v Gor., srednjo in viš. sadjar. in vinograd. šolo 1912–4 v Klosterneuburgu; bil 1914–8 na rus. in ital. fronti, po vrnitvi 1918–21 v višji živinorej. šoli v Laa a/Th. (Avstr.); 1922 je bil na Dunaju hospitant v Hochschule f. Bodenkultur (odd. bakteriologija) in v i. 1. končal spec. zadr. živinorej. šolo v Grosstalerhofu na Bav. — Služboval je 1922–3 na veleposestvu grofa Barbo na Rakovniku pri Mokronogu, 1923–9 kot okr. kmet. ref. v Radovljici, 1929–35 v Kranju, 1935–41 v Ptuju; 1941–3 je bil pregnan v Perušič (Lika), 1943–5 v Zgbu pri Zavodu za zavarovanje proti toči; 1945–7 vodja okrožne kmet. službe v Nov. mestu, 1947–8 kmet. ref. na okraju Lj.-okolica, 1948–50, ko je bil upok., pa viš. kmet. svetnik pri min. drž. nabav in min. za drž. posestva v Lj. — Za svoje uspešno delo pri gospodar. in prosv. vzgoji kmeč. človeka je bil S. 1927 denarno nagrajen, 1933 dobil posebno pohvalno diplomo. Ob stoletnici viš. sadjar. in vinogr. šole v Klosterneuburgu je 1961 še z drugimi absolventi prejel naslov kmet. inž.

S. je organiziral in vodil poučna predavanja, krajše in daljše prakt. tečaje ter uspele kmet. razstave v Kranju (1930, 1932), Nov. mestu (1945), selekcijsko delo in vzrejališča ter sistematične gnojilne poskuse, krožke za pridelovanje krme in semen ter sadne drevesnice za višinske kraje; ustanavljal je živinorej. in mlekar. zadruge. L. 1932 je organiziral snemanje prvega kmet. poučnega filma v Jsli: Zadružna živinoreja in mlekarstvo na Slov. (danes v knjižnici Kmet. inšt. Sje); S. je zanj napisal scenarij in ga predvajal 1932 na potujoči kmet. razst. v modrem vlaku po Jsli. Objavil je več strok. člankov v K (1923–41), KL (1926–36), Oraču (1940–1), KG (1946) in v biltenu Drž. nabave (1948–50). Izdal je s Fr. Spiller-Muysom (SBL III, 424–5) Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. 1926, 444 str. ter uredil Kmetijstvo kranj. sreza. 1932 in Kmetijsko berilo. 1934. — Prim.: arhiv SBL; Bibliograf. odd. NUK; SKG 1967, št. 9 (ovitek). Adč.

Adamič, France: Sustič, Josip (1889–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi631538/#slovenski-biografski-leksikon (1. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine