Slovenski biografski leksikon

Suchy Josip, pisatelj in prevajalec, r. 5. avg. 1869 v Kamniku trgovcu Jožefu in Mariji r. Hostnik, u. 20. jan. 1941 v Lj. Obiskoval je v Lj. I.–VI. razr. gimn. kot sošolec A. Medveda (SBL II, 79–84), 1886 stopil na Trsatu v franč. red (fr. Generoz), 7. in 8. razr. verjetno končal v redovni gimn. na Kostanjevici pri Gor., na Dunaju 1890–1 študiral teol. (fr. Constantin Suxhy), potem izstopil iz reda. L. 1899–900 je bil vpisan na dunaj. pravni fak., 1903 se uveljavil z obsežnim znanjem jezikov (najpomembnejši evropski, turščina, arab., hebrej., sanskrt, drugi orient. jeziki) v službi eksport. odd. Trg. zbornice na Dunaju, pozneje v avstr. konzularni službi v Aleksandriji, Carigradu, Teheranu, 1910 se več mesecev mudil na Ceylonu, se tu seznanil z nem. raziskovalcem budizma Neumannom. L. 1913–9 je bil zaposlen pri korespond. uradu v Trstu, od 1922 do upok. 1939 pri ravnateljstvu Trbovelj. premogokopne družbe v Lj.

S. je gojil feljton, humoresko, memoare, potopis (prepotoval skoraj ves Bližnji vzhod, Perzijo, Indijo) in objavil mdr.: Elizijada (Naprej 1920, št. 298–1921, št. 1), satiro v obliki žival. pravljice z vložki travestiranih heksametrov, s številnimi mitol., religiozn., zgodovin. aluzijami, ki izzvenijo v glorifikacijo budist. nirvane; Popotni Ahasver (J 1924, št. 156–69), vtisi s poti po Italiji. V knjižno izdajo povezani feljtoni: Ljubljanski tipi. Satirično-psihologični obrazi. Lj. 1924, kjer so posrečeno tipizirani lj. portreti od pijančkov in kofetaric do peric in mlekaric; številni antični citati, aluzije in cele zgodbe (Petronijeva novela o žalujoči vdovi iz Efeza), duhovita, neambiciozna kozerija; Spomini Krištofovega Pepčka. 1928: opis otroških let, niz skic, oživljajoč patriarhalni Kamnik; vedro domotožje po starih časih; narodopisne poteze; arhaična patina, zaradi lokalnega kolorita hoteni germanizmi. Dodatek: 10 črtic pretežno humorist. značaja, iz kamn. okolja, stilno in motivično zapoznel folklorni realizem. — S področja Indije in zgod. indij. verstev: Uvod v budizem. 1921, 31 str.; Staroindij. basni, bajke in pravljice. 1921, 1932²; Na obisku pri budistih (J 1932, št. 171); Bežne slike iz Indije. 1934 pričarajo pravljično atmosfero eksot. krajev, svetišč, osvetljujejo razne vidike indij. verstev (gl. S 1934, št. 261). — S. je prevedel: E. Renan, Življenje Jezusa Krista (rkp., odkupil politik dr. Gregor Žerjav); Horac, pesmi, epode, pisma, satire (NUK, rkp. 176), prvi, doslej edini, toda ne posrečeni slov. prevod njeg. celotnega dela, prozaičen, marsikje banalen, s kratkimi stvarnimi opombami; redigiran 1939–40. — Prim.: RazstSN 94; Lamb. Ehrlich, Č 1922, 298–9; SN 1929, št. 175; Petrus a Slebiriis (=Peter Žlebir), J 1939, št. 181 (v lat., s sliko); 1941, št. 18 (s sliko); SN 1941, št. 16 (s sliko); B. Borko, Obz 1960, 206. Gtr.

Gantar, Kajetan: Suchy, Josip (1869–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi628437/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine