Slovenski biografski leksikon

Strojnik Štefa, r. Bunc, pisateljica, v Lj. r. 18. okt. 1891 sodn. pristavu Francu in Frančiški r. Miklavčič, tu u. 19. apr. 1952. Družina izhaja iz Škrbine pri Komnu na Krasu. S. je obiskovala v Lj. osn. in mešč. šolo ter na učiteljišču dveletni tečaj za otroške vrtnarice, kar je bila 1910–8 na zavodu CMD v Kolonji pri Trstu. Po italij. okupaciji se je preselila v Lj., se 1920 por. z inž. Romeom S-om (gl. čl.); od treh sinov je najstarejši Aleš (gl. čl.), najmlajši, Štefan, pa je 1943 padel v NOV. – S. je stopila v javnost s črtico K solncu in rožam (Sn 1911, 332; psevd. Mina), pozneje je pisala vzgojne članke za M (1924, 1926, 1930, 1932, 1933, 1935) in urejevala krojno polo (šifre: S. Š., Š., Š. S., Štefa, Št. Str.). Izdala je družinska romana: Zbegano gnezdo (M 1938; ponat. MK 1939, št. 108, psevd. Cveta Stojanova) in Jastreb kroži. Lj. 1940. – Prim.: šentjak. r. matice; Iv. Čampa, Književni glasnik 1939, 5–7; isti, M 1939, 233; S 1941, št. 245; KMD 1953, 159 (s sliko). Kr.

Koblar, France: Strojnik, Štefa (1891–1952). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi624735/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Primorski slovenski biografski leksikon

STROJNIK Štefa, roj. BUNC, pisateljica, r. 18. okt. 1891 v Lj., u. 19. apr. 1952 prav tam. Oče Franc, sodni uradnik, mati Frančiška Miklavčič. Oče izhaja iz Škrbine na Krasu. Osn. in mešč. š. v Lj., tu tudi na učiteljišču dveletni tečaj za otroške vrtnarice. Poučevala 1910–18 na zavodu CMD v Kolonji pri Trstu. Po it. okupaciji se je preselila v Lj. in se tu 1920 poročila z inž. Romeom Strojnikom; imela sta tri sinove. S. je svojo prvo črtico K solncu in rožam objavila 1911 (Sn 1911, 332; psevd. Mina); vzgojni članki v M (1924, 1926, 1930, 1932, 1933, 1935), urejala je krojno polo (podpisovala se s kraticami: S. Š., Š., Š. S., Štefa, Št. Str.); roman Zbegano gnezdo (M 1938: ponat. MK 1939, št. 108, psevd. Cveta Stojanova), Jastreb kroži, Lj. 1940; ponat. GMD, Gor. 1986.

Prim.: SBL III, 528 in tam navedena lit.; KMD 1953, 159 s sl.

MJ

Markuža, Jože: Strojnik, Štefa (1891–1952). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi624735/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine