Slovenski biografski leksikon

Stopar Viktor, politik, r. 13. dec. 1913 v Trstu železn. Jakobu in Frančiški r. Špacapan, živi v Lj. Po 8 razr. osn. šole v Lj. (Moste) 1928, je bil 9 mesecev tapetn. vajenec, odšel 1929 v strok. šolo drž. železnice v Zgbu, da se izuči stroj. ključavničarstva, ter je 1933 opravil pomoč. izpit. Kot kvalifici-ran delavec je služboval poldrugo leto (1933–4) v zgb železničar. delavnicah, 1934 odslužil redni vojaški rok v Zemunu ter se 1935 vrnil v Zgb na prejšnje mesto. Julija i. l. je postal član SKOJ, dec. član osn. organizacije KPJ v delavnici drž. železnic v Zgbu ter član njihovega tovarniškega komiteja. Od jan. do marca 1936 je bil zaprt, potem pa pod sumom komunizma izgnan v Lj., kjer se je zaposlil na gradbiščih, pri Avtomontaži ali bil brezposeln. Febr. 1937 je bil na otoku Braču aretiran s 160 tovariši, oblast mu je preprečila pohod v Španijo; do 1938 je bil S. sedemkrat v policij. in sodnih preiskavah. L. 1939 je postal sekretar PK SKOJ za Sjo (do jan. 1943), hkrati kandidat za člana CK KPS. V l. 1940 je obiskoval partij. šolo v Makarski, jun. i. l. pa bil na partij. konferenci v Vinjah nad Dolskim izvoljen za člana CK KPS, sept. prešel v ilegalo. Do 1941 se je udeleževal partij. in mladinskih posvetovanj ter se izoblikoval v partij. funkcionarja in poklicnega revolucionarja. L. 1941 je obiskal komiteje, osn. organizacije na Dol., Gorenj. in Štaj., utrjeval KP, SKOJ, širil OF, zbiral orožje, pripravljal vstajo. Febr. 1942 je iz Lj. odšel v partizane, maja na sedež CK KPS na Tisovcu v Suhi krajini. Poleti je pod imenom Silvo Moščan opravljal pet tednov posle začas. polit. komisarja Glav. poveljstva slov. partizan. čet ter med italij. ofenzivo vodil z Alešem Baeblerjem, Jožetom Mazovcem in Jožetom Brilejem enote, ki izven okupatorjevega obroča niso imele zveze s CK KPS, IOOF in z Glav. poveljstvom. Od nov. 1942 do jan. 1943 je odstranjeval težave polit. in partizan. gibanja na Gorenj., maja pa na Štaj. kot član partij. vodstva PK KPS za Štaj. skupno s Serg. Kraigherjem, Albinom Vipotnikom, Petrom Stantetom (gl. čl.) idr. L. 1943 je bil poslanec kočev. zbora, okt. v Kočevju postal član SNOS, sept. 1944 do maja 1945 bil sekretar Okrožn. komiteja KPS za Slov. gorice in Prekmurje, maja in jun. i. l. organiz. sekretar Okrož. komiteja KPS v Mrbu, nato še Mest. komiteja KPS v Lj., od jan. 1946 inštruktor CK KPS; nov. 1948 so ga vnovič izvolili (do 1954) za člana CK. Od 1948 je bil direktor Saturnusa, od 1949 tovarne glinice in aluminija v Strnišču (zdaj Kidričevo), 1946–53 ljud. poslanec LRS, od 1951 general. direktor za lokalno industrijo in obrt LRS, 1953–65 direktor tovarne dušika v Rušah, 1953–63 ljud. poslanec zbora proizvajal. zvezne ljud. skupščine, po upok. 1965 družbenopolit. delavec. — Objavil je mdr.: člani CK med prostovoljci; Zbiranje orožja (Ljubljana v ilegali. 1960, I, 196,200.). — Prim.: osebni podatki; Zbornik dokumentov NOV, VI, knj. 3, 337, 339, 363; knj. 4, 11, 42, 48, 149; knj. 5, 72; knj. 6, 79. Kpč.

Klopčič, France: Stopar, Viktor (1913–2004). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi615348/#slovenski-biografski-leksikon (24. junij 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine