Slovenski biografski leksikon

Sterle Rudolf, pravni pisec in prevajalec, r. 15. nov. 1873 v Divači postajenačelniku Francu in Frančiški r. Peer, u. 25. okt. 1948 v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1880–3 v Postojni, I. drž. gimn. 1883–91 (mat. 1891) v Lj., študiral 1891–5 pravo na Dunaju, tu opravil pravnozgod. izpit 1893, v Gradcu pa pravosodni 1897, državoslovni 1898 in sodniški 1899. Bil je v Nov. mestu od jul. 1897 pravni praktikant, od oktobra avskultant, od dec. 1899 v Celju, nato v Laškem, od 1900 sod. adjunkt v Črnomlju, od 1904 v Buzetu, od 1906 v Gor., od 1907 okraj. sodnik in sod. predstojnik v Cerknem, v Gor. od 1910 okrož. sodnik in od 1912 dež. sod. svetnik pri okrož. sodišču. Ko se je le-to med vojno z Italijo preselilo v Novo mesto, je bival S. jun. 1915 tu, nato bil dodeljen odd. tržaš. dež. sodišča s sedežem v Gradcu, jan. 1917 pa novo ustanovljenemu sodišču za Kanal in Gor. s sedežem v Lj. in z njim odšel maja 1918 spet v Gor. Še nov. i. l. je bil dodeljen viš. dež. sodišču v Lj., bil tu od sept. 1919 svetnik, od avg. 1927 pa svetnik stola sedmorice v Zgbu do upok. 1930.

S. je prevedel domala vseh 15 letnikov Služb. in Urad. lista (apr. 1931—okt. 1945) ter objavil v zbirki Zakoni in uredbe (tiskarna Merkur): Pravilnik za voditev zemljiških knjig, X, 1931; Zakon o obrtih, XVI, 1931, 1933² (s komentarjem, pripombami in stvarnim kazalom); Obča univerzitetna uredba, XXII, 1932; Uredba o sod. poslovniku za sodišča prve in druge stopnje in Sod. poslovnik za sodišča prve in druge stopnje, XXVII, 1933; Zakon o nepravdnem postopku — Uvodni zakon —, Zakon o zasilnih poteh, XLII, 1935; Predpisi o izvršbi in zavarovanju, LVI, 1938. — Sodeloval je pri prevodu dr. M. Škerlja (gl. čl.) Trgovin. zakon, LIV, 1938; v drugih zvezkih te zbirke in posebnih knjigah so porabljali besedilo njegovih prevodov: dr. L. Bogataj, R. Pohar, Fr. Dolžan, Št. Sušec (gl. čl.) idr.

V Lj. je bil S. upravnik Central. knjižnice na sodišču; izpraševal. komisar za sodn. in odvet. izpite; za pravnozgod. in pravosod. izpit na jurid. fak.; predavatelj menič. prava na Trg. akad.; član pokraj. komisije za agrar. operacije; znanstv. sodel. SAZU v odboru za slov. pravno terminologijo. — Prim.: podatki hčere prof. Olge S.; Gabršček II, 237, 301, 390. Syr.

Suyer, Vaso: Sterle, Rudolf (1873–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi611228/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Primorski slovenski biografski leksikon

STERLE Rudolf, sodnik, strok. prevajalec, r. 15. nov. 1873 v Divači, u. 25. okt. 1948 v Lj. Oče Franc, postajni načelnik in inšpektor Južne železnice, mati Frančiška Peer. Osn. š. v Postojni, gimn. v Lj. (matura 1891), pravo na Dunaju (1891–95) in v Gradcu, kjer je napravil pravosodni (1897), državoslovni (1898) in sodniški izpit (1899). V Novem mestu je bil od jul. 1897 pravni praktikant, od okt. avskultant, od dec. 1899 v Celju in Laškem, tedaj se je poročil s hčerjo celjskega odv. dr. Vlad. Ravnikarja, od 1900 sodni adjunkt v Črnomlju, od 1904 v Buzetu, od 1906 v Gor., od 1907 okraj. sodnik in sod. predstojnik v Cerknem, od 1910 v Gor. okrož. sodnik in od 1912 tu dežel. sod. svetnik pri okrož. sodišču. Ko se je to ob vstopu It. v prvo svet. vojno preselilo v Novo mesto, je odšel S. z njim, jun. 1915 je bil dodeljen odd. trž. dežel. sodišča s sedežem v Gradcu; jan. 1917 je bil prestavljen k novo ustanovljenemu sod. za Kanal in Gor. s sedežem v Lj. in z njim prišel maja 1918 spet v Gor. Nov. 1918 je bil dodeljen viš. dežel. sod. v Lj., bil tu od sept. 1919 svetnik, od avg. 1927 pa svetnik stola sedmorice v Zgbu do upok. 1930. - Kot upokojenec je prevedel od apr. 1931 do okt. 1945 skoraj vseh petnajst letnikov Službenega in Uradnega lista in prevode objavil v zbirki Zakoni in uredbe tiskarne Merkur. Tu so izšli: Pravilnik za voditev zemljiških knjig (X, 1931); Zakon o obrtih (XVI, 1931); Obča univerzitetna uredba (XXII, 1932); Uredba o sodnem poslovniku za sodišča prve in druge stopnje in Sodni poslovnik za sodišča prve in druge stopnje (XXVII, 1933); Zakon o nepravdnem postopku - Uvodni zakon Zakon o zasilnih poteh (XLII, 1935); Predpisi o izvršbi in zavarovanju (LVI, 1938). Z dr. Milanom Škerljem je prevedel Trgovinski zakon (LIV, 1938). - V Lj. je bil S. upravnik Centralne knjižnice na sodišču; bil je izpraševalni komisar za sodn. in odv. izpite; za pravnozgod. in pravosod. izpit na Pravni fak.; predavatelj menič. prava na Trg. akad.; član pokraj. komisije za agrar. operacije; od 1946 do smrti je bil v odb. za pravno terminologijo in znanst. sodelavec pri Terminološki komis. SAZU. - S. je bil Finžgarjev sošolec in prijatelj, po njem je Finžgar ustvaril glavnega junaka dr. Rudija Slaka v povesti Mirna pota (MD 1952).

Prim.: SBL III, 475; SLNP 285; Finžgarjevo ZbD VIII, 427.

Jem.

Jevnikar, Martin: Sterle, Rudolf (1873–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi611228/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine