Slovenski biografski leksikon

Sterk (Šterk) Andrej Marija, tržaško-koprski škof, r. hrvat. staršem na Voloskem 28. nov. 1827, u. 7. sept. 1901 v Trstu. Šolal se je doma in v central. bogosl. v Gor. (ord. 1853). Kaplan je bil v Oprtlju in v Trstu (Marija Vel. in Sv. Just), 1866–80 župnik v Lovrani, nato kanonik in stoln. župnik v Trstu. Z objektivnim nastopom in dobrodelno dejavnostjo je tu zaslužil splošno zaupanje (naslov: tržaški apostol). L. 1894–6 je bil škof na otoku Krku. Ko se je zaradi kljubovanja tržaške iredente odpovedal službi tržaško-koprski škof dr. Janez Glavina, so poklicali S-a na njegovo mesto. Nasledstvo je prevzel v Trstu 8. sept., v Kopru 18. okt. 1896. Skrajno nestrpnih nar. bojev se S-u ni posrečilo ublažiti, čeprav je ravnal uvidevno in pravično. Ko je uvedel poleg italijan. postnih govorov tudi slov. pri Sv. Jakobu, so mu očitali, da hoče Trst slavizirati. Županovo zahtevo, da prenese slov. govore v Škedenj (od Sv. Jakoba), je S. odbil in se ni uklonil gonji, da bi ga pregnali kakor prednika. Slov. in Hrvate so metali iz cerkva v mestu in Slovanom pravične italijan. duhovnike terorizirali. Z dobrodelnostjo je skušal miriti duhove. Ko so ok. 1900 Hrvati in delno Slov. zahtevali obnovitev stslov. bogoslužja, je S. želel tem ustreči, a cesar mu ni dovolil. Že prej bolehnega in potrtega, da nezdravim razmeram ni bil kos, je ta neuspeh zelo potrl, nakar je podlegel bolezni. Plemenitosti značaja tudi nasprotniki niso ugovarjali, znali pa so jo zlorabiti. – Prim.: Prospectus et status personalis dioec. Tergestinae et Justinopolitanae 1853–901, passim; Zgodovinski mozaik Primorske (rkp. Alb. Kjudra v Tomaju, izpiski Fr. Kralja) 242, 410, 438, 441; ZD 1882, 163, 258; 1896, 117, 127 (od tu črpal tudi Kjuder); KMD 1899, 36–73; 1903, 143; Luka Jelić, Fontes histor. liturgiae glagolito-romanae, Krk 1906, pogl. o XIX. st., 91–108 (s člankom M. Murka v Oesterr. Rundschau II, 1904, 173–7); E. Saurer, Die polit. Aspekte d. österr. Bischofsernennungen. 1968, 85, 86, 89, 96, 253. Mkč.

Miklavčič, Maks: Sterk, Andrej Marija (1827–1901). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi610915/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine