Slovenski biografski leksikon

Stefančič Ante (Štefančič Anton), veterinar, zgodovinar veterinarstva, r. 25. maja 1896 v Budanjah pri Vipavi malemu kmetu in čevljarju Antonu in Frančiški r. Krašna, živi v Gornjem gradu. Obiskoval je osn. šolo v r. kraju in Gor., 6 razr. gimn. (1909–15) v Kranju, kjer je sodeloval v dij. organizaciji Preporod. Med 1. svet. vojno se je 1915 predal Rusom v Galiciji, kot jsl prostovoljec prispel preko Murmanska, Anglije, Francije in Grčije v Bitolj, kjer je 1918 maturiral. Veterinarstvo je študiral 1919 v Zgbu, potem na Dunaju in v Lvovu ter tu 1924 dipl. Služboval je kot okraj. veterinar v Gornj. gradu (1924–7), Krupnju (1927–30), Šabcu (1930-1), Odjacih (1931–9) in Bihaću (1939–41), se potem umaknil v Lj. ter tu služboval pri tržn. nadzorstvu (1941–2) in Prevodu (1942–5). Od 1945 je bil okrož. veter. v Mrbu, 1946–9 pomočnik načelnika veter. odd. pri Ministr. za kmetijstvo in gozdarstvo LRS v Lj., od 1949 referent za higieno živil žival. izvora pri CHZ, LRS. L. 1956 je v Zgbu branil disertacijo Začetek in razvoj veterinarstva na slov. ozemlju do 1. svet. vojne, bil 1956–8 predavatelj na Fak. za agronomijo, gozdarstvo in veterino v Lj. za zgod. veterinarstva in higieno živil. objektov, 1961 kot viš. veter. svetnik upok., a ostal higienik pri Republ. sanit. inšpekciji in pri Zavodu SRS za zdravstv. varstvo v Lj. — Zastopal je slov. veterinarje na mednarod. kongresih v Stockholmu (1953), Göttingenu (1955), Utrechtu (1956) in Baslu (1961); z referati je sodeloval na jsl kongresih v Opatiji in Zgbu (1953), Bgdu (1956), Subotici in Lj. (1957). L. 1966 je bil izvoljen za izred. prof. za zgod. veterinarstva na veter. odd. Biotehn. fak. in za zaslužnega člana Zveze društev veterinarjev in veterin. tehnikov, 1956 je bil odlikovan z redom dela 2. stop.

S. je izdal: živalske nalezljive bolezni in njih zatiranje. 1946 (Knjižn. KmG 1); Živalske kužne in nalezljive bolezni. Lj. 1948 (Knjižn. Drž. zavarov. zavoda); Pridobivajmo zdravo mleko. Lj. 1952 (CHZ); Goveja tuberkuloza na Danskem in v Sji. Lj. 1953 (s Christiansenom, CHZ); Koline. Lj. 1956. I. del. (Centr. zavod za napredek gospodinjstva). – Napisal je vrsto strok. člankov s področja veterine, živinoreje in veter. higienike v od njega pobudenem strok. glasilu Živinorejec (od 1951 dalje) ter v publikacijah: PČZ (od 1950 dalje), Koledar KmK, Kmečki dom, Mali gospodar, SČ idr.; biografije Skale Otmar, Stupar Josip (Živinorejec 1951, 32, 285–6), Jožef Samec (Vet. glasnik 1963), Jure Podravčič, Zavrnik (ib. 1964). — S. je prvi slov. veterinar, ki je sistematsko zbiral podatke o zgod. slov. živinoreje in veterinarstva ter jih objavil: Slov. živinoreja v 19. stol. (s slikami, Živinorejec 1951, št. 1–4); Steklina ter njeno preprečevanje v Sji nekoč in danes (PČZ 1950); Veterinarstvo u Sji (kratak istor. osvrt, Veter. Glasnik 1954). Sintezo svojih raziskavanj je podal v knjigi Začetek in razvoj veterinarstva na Slovenskem do prve svetovne vojne. Lj. 1966. — Prim.: Zavrnik Fran I., SPor 1946, št. 184; L. Kiauta, PČZ 1956, 30–2 (s sliko); Objave univerze v Lj. 1957, št. 6, 28–9 (z bibliogr.); Delo 1966, št. 145 (s sliko); osebni podatki. *

Uredništvo: Stefančič, Ante (1896–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi606024/#slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine