Slovenski biografski leksikon

Starc Ema, igralka, r. 6. apr. 1901 v Sežani, u. 3. apr. 1967 v Lj., pok. v Mrbu. Po osn. šoli do 1914 v Križu (Vipavsko) je bilo šolanje S-eve zaradi vojnih razmer neredno: eno leto v samostanu v Škofji Loki, dve leti zas. pouka v Gor., eno leto v zavodu Vesna v Mrbu. — Nastopala je najprej pri šol. in društv. prireditvah; za gledal. jo je pridobil R. Železnik. Pod njegovim vodstvom je v Radečah pri Zid. mostu igrala Ano v Halbejevi Mladosti in bila 1924 sprejeta v SNG v Mrbu; tu je ostala do 2. svet. vojne in odigrala nad 120 sred. in velikih vlog ter nastopala tudi v opereti. Po zasedbi Mrba je bila priključena Drami v Lj.; 1943 je odšla v NOV, nastopala na mitingih, v kult. umet. skupini Jasa, v jan. 1944 pa postala članica SNG na osvoboj. ozemlju; od 1945 do upok. 1960 je bila redna članica SNG v Trstu. Njeno strok. izobrazbo je izpopolnilo štud. potovanje na Dunaj in v Italijo, govorne tehnike pa se je učila pri M. Šaričevi. — S-eve igralski spored sega od temperamentnih in čutnih mladostnih žensk do močnih karakternih stvaritev klas. in novejšega slovstva. V Mrbu je igrala Kraljico (Hamlet), Violo in Olivijo (Kar hočete); Katarino (Ukročena trmoglavka), Lady Milford (Kovarstvo in ljubezen), Marijo Stuart, lady Chiltern (Idealni soprog), Nastjo Filipovno (Idiot), Katjo (Bratje Karamazovi), Vasiliso (Na dnu), Lulu (Duh zemlje), baronico Castelli (Glembajevi); iz moderne slov. dramatike so: Francka (Kralj na Betajnovi), županja, Jacinta (Pohujšanje v dolini šentflorjanski), Grudnovka (Za narodov blagor), Geni, Minka (Hlapci), Pepina (Školjka), Jelisava (Veronika Deseniška), Barbara (Celjski grofje), Lonka (Stendeker, Prevara). — Najbolj so se ji prilegale krepke, naravne ženske, ki jih je oblikovala s skoraj naturalistično neposrednostjo (prim. S 1939, št. 68). V NOV je oblikovala naslovno vlogo v Klopčičevi Materi in staro Rutarico v Borovih Raztrgancih. V Trstu je na novo ustvarila: Dojiljo (Romeo in Julija), Dorino (Tartuffe), Frosino (Skopuh), Filaminto (Učene ženske), Mirandolino, Vano (Primorske zdrahe), Teklo Ivanovno (Ženitev), Ano Andrejevno (Revizor), Gospo Warren, Ano Christie, Ženo (Satan v ženski), Hanna (Via mala), Berdie (Kobilice), Lužarico (Kralj na Betajnovi), Katarino (Za narodov blagor). — Prim.: SDL II, 135–6; GL SNG Trst 1945–6, št. 1; 1951–2, št. 2; Gorinšek Danilo, GLMrb 1951–2, št. 2; M(oravec) D(ušan), LdP 1951, št. 168 (s sliko); Samsa Mara, PDk 1950, št. 72 (s slikami); 1951, št. 240 ( s slikami); T(raven) J(anko), SPor 1951, št. 242 (s sliko); Rasberger Pavel, VMb 1951, št. 242 (s sliko); F. Kalan, Veseli veter. 1956, 67, 68, 79, 117, 119, 124; Sever Meta, NŽ 1960, 315–6 (s sliko); PDk 1960, št. 308 (s sliko); GL Slov. gled. Trst 1960–1, 2–7 (s slikami); GL Nova Gor. 1962–3, št. 1; Delo 1964, št. 147; 1967, št. 91, 92; LDk 1967, št. 91; PDk 1967, št. 79 (s sliko), 82. — Slika: Slov. gledal. portret. Lj. 1960, 77 (Jože Cesar). Kr.

Koblar, France: Starc, Ema (1901–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi603446/#slovenski-biografski-leksikon (1. april 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine