Slovenski biografski leksikon

Slavec Ivan, ustanovitelj Primorskega lista, r. 10. maja 1859 v Lipici na Krasu (rodbina izvira iz Orehka pri Postojni), u. 31. jan. 1940 v Trstu. Gimn. je obiskoval v Trstu in Gor., tu tudi študiral bogoslovje (ord. 1885). Bil je kaplan in korni vikar pri Sv. Justu v Trstu, hkrati prefekt škof. dij. semenišča; razvil se je v izvrstnega pridigarja: njegove slov. pridige v stolnici ob deveti uri pred glavno mašo so bile vedno odlično obiskane, a so se morale pod popustljivim škofom Glavino in na pritisk ces. namestnika Rinaldinija 1891 umakniti iz stolnice k sv. Antonu. S. je bil 1894 premeščen k župniji D. M. pomočnice (Trst), 1895 postal župnik v Repentabru, 1904 dekan na Opčinah. L. 1912 ga je škof Karlin (SBL I, 429) imenoval za kanonika in gen. vikarja za slov. in hrv. del tržaškokoprske škofije v Trstu.

S. je še kot kaplan 1893 začel izdajati kršč.-soc. polmesečnik Primorski list, mu bil odgov. urednik (I., II.) do njegove preselitve 1894 v Gor. Sodeloval je s cerkv. govori pri DPast 1890–4 in 1901–3 ter poslovenil G. Buttignonijev spis Spomin slovesnega kronanja žalostne Matere božje … v stolni cerkvi sv. Justa m., Trst 1896. Kot dekan na Opčinah je vodil društvo sv. Pavla, ki je združevalo slov. duhovščino tržaš. škofije. Bil je iskren rodoljub, pogumen branilec nar. pravic v cerkvi in priljubljen govornik. – Prim.: tržaško-koprski škof. šematizmi 1889–913; Gabršček II, 79–80; RazstSN 33, št. 149; Simonič 55, 469; Škufca, Dvojno kazalo … DPast 1884–93; Bernik, Dvojno kazalo. DPast 1894–903; S 1893, št. 235; 1940, št. 28 (s slika); A. Medved, VBV 1907, 411 (napačno ime Fran); Istra 1940, št. 6; Slov. dom 1940, št. 34; KMD 1941, 107. Ara.

Andrejka, Rudolf: Slavec, Ivan (1859–1940). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi581885/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Primorski slovenski biografski leksikon

SLAVEC Ivan, duhovnik, kult. delavec, r. 10. maja 1859 v Lipici (krščen še isti dan v Lokvi), u. 31. jan. 1940 v Trstu. Oče Franc, kmet, mati Katarina Žurga. Sred. š. je obiskoval v Trstu, bogosl. v Gor. V duhovnika je bil posvečen v Trstu 11. nov. 1885, novo mašo je imel 15. nov. v Hrenovicah, verjetno, ker je njegova rodbina izvirala iz Orehka pri Postojni. Službe: od 11. nov. 1885 do 1. avg. 1889 vikar in kpl. pri Sv. Justu v Trstu (istočasno tudi prefekt v škof. konviktu); od 1. avg. 1889 do 1. avg. 1890 kpl. na Opčinah; od 1. avg. 1890 do 1. mar. 1892 vikar in kpl. pri Sv. Justu; od 1. mar. 1892 do 1. sept. 1894 kpl. pri Starem sv. Antonu v Trstu; od 1. sept. 1894 do 1. sept. 1903 žpk na Repentabru; od 1. sept. 1903 do 1. jul. 1912 žpk in dekan na Opčinah (1908 je bil imenovan za častnega kanonika trž. stolnega kapitlja); od 1. jul. 1912 do 20. okt. 1925 stolni kanonik pri Sv. Justu (in vodja škof. pisarne); od 20. okt. 1925 do smrti pa kanonik sholastik. Pod Avstrijo je bil nekaj let tudi katehet na trž. osn. š. - V letih 1920–23 je bil pod škofom Bartolomasijem generalni vikar (poleg gen. vik. K. Mecchia), enako tudi pod škofom Fogarjam od 1924 do 1. okt. 1928. - V začetku leta 1929 ga je zadela kap. Od bolezni si je sicer nekoliko opomogel, a ni več mogel razumljivo govoriti. Tako je nad 10 let tiho in ponižno nosil težki križ. - S. je bil nadarjen, moder in delaven duhovnik (»krasna podoba katol. duhovnika«), ki so ga odlikovale prijaznost, neprisiljena dobrota, pobožnost in vzornost v življenju. Zelo se je zanimal za Marijino družbo, ki ima danes svoj sedež v ul. Risorta v Trstu. Bil je preds. Zveze Marijin dom. Mar. družbi je bil v stalno oporo v težkih časih in Mar. družbenicam je večkrat govoril. Bil je dober spovednik in pridigar. Njegova je bila 27. sept. 1891 zadnja redna slov. pridiga v stolnici sv. Justa. Kakšno pridigo je objavil v Duhovnem pastirju (Lj.). Kot kanonik ni imel redne dušno-pastirske službe, a je pomagal, kjer je bila potreba in kjer je mogel. V Trstu je ustanovil in izdajal prvi slov. katol. list Primorski list, ki je izhajali od 8. jan. 1893 eno leto v Trstu, nato pa do 1914 v Gor. S. je bil odg. ur. od jan. 1893 do konca 1894. Bil je pobudnik za ustanovitev duhovniškega stanovskega društva Zbora svečenikov sv. Pavla (pravila potrjena 10. avg. 1899), ki je po letu 1918 v dobi faš. kot duhovniška organizacija odigrala med prim. Slovenci neprecenljivo vlogo. Bil je član pododbora SKSZ (od 4. sept. 1905); nato pa član Katol. tiskovnega društva (KTD), ki je imelo svoj ustanovni občni zbor 14. okt. 1907. Njegov preds. je postal 21. apr. 1910.

Prim.: ŠkATrst; Folium Terg.; ŠematTrst; žp. arh. Lokev; žp. arh. Hrenovice; žp. arh. Tomaj (zapiski msgr. Albina Kjudra); Vita nuova, Trst, 10. febr. 1940; S 1940, št. 28; KMD 1941, 107; Jože Prešeren, Marijina družba »Marije Milostljive«, Trst 1975, 45, 48, 62, 64, 70; Angel Vremec, Vas, ljudje in čas (Zgodovina Opčin), Trst 1975, 39; Tomaž Simčič, Jakob Ukmar (1878–1971), Sto let slovenstva in krščanstva v Trstu, GMD, Gor. 1986, 16–19 (o Primorskem listu), 21, 63, 69, 88; Pietro Zovatto, La stampa cattolica italiana e slovena a Trieste, Universita degli Studi di Trieste, Del Bianco, Udine 1987, 176–77, 342–43; SBL III, 357.

Škerl

Škerl, Lojze: Slavec, Ivan (1859–1940). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi581885/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine