Slovenski biografski leksikon

Skuhala Ivan, poljudni pripovednik, prevajalec in nabožni pisatelj, r. 15. avg. 1847 pri (Sv.) Tomažu pri Ormožu kmetom, u. za dolgotrajno srčno boleznijo 18. febr. 1903 v Ljutomeru. Po osn. šoli v Radgoni (1859 v 4. razr. bil tu sošolec Fr. Simoniču, gl, čl.) je v Mrbu študiral gimn. (v 8. razr. dobil za prevod 1. Vergilijeve Seljanke Schillerjevo nagrado) in bogosl. (ord. 1870). Bil je kaplan 1871–2 v Žalcu, nato po kratkem boln. dopustu 1872–4 kaplan in po smrti Jožefa Rozmana (SBL III, 149–50) provizor v Slov. Konjicah; 1875–86 prof. moralke na mrb bogosl. učilišču, od 1886 do smrti župnik in dekan v Ljutomeru.

S-ove povesti so objavili: V (1876, 34–40; 1879, 10–3, 20–2; podpis: J. S-a); Kres (1881) dve humoreski; KMD (1884 B, 35–44, podp. Janez T.; 1889 A, 88–9; 1891 A, 117–8; obakrat J. S-a); Sket, Čitanka za I. (1889, 1896², 1903³) in II. (1891, 1902²) razr. – Izdal je Kratke povesti za kratek čas. (Ljud. knjižn. Mrb 1885–6, 181–242; I. S. Gombarov) in Kratke povesti v poduk in zabavo (ib., 557–610; I. S. Gombarov), iz V in časnikov zbrane, po čtivu in spominu napisane; Pobožne pripovedke in povesti (ib., 311–62: I. S. Gombarov). – Prevedel in priredil je kot J. S. Gombarov franc. dvodejanko po nem. prevodu (v Alte u. neue Welt 1870) ter rkp. z naslovom Angelj miru poslal 2. febr. 1880 Dramat. društvu v Lj.; tu jo je vzel Josip Gecelj in jo izdal z naslovom Sovraštvo med bratoma. 1882. Zgb, tisk. Narodne Novine (gl. Pajkovo gradivo; Levec, LZ 1882, 507–8); Hacker Franc (= Franz v. Seeburg), Mladega Gašparja življenje in trpljenje (S 1884, št. 215–46; ponat. 1884; podpis: J. S. Gombarov), iz nem. prosto poslovenjene dogodivščine franč. Celestina Foschnerja; Mladi Ladis. Povest iz domačega življenja po K. Landsteinerjevi Der Grossbauer. Prosto poslovenil I. S. Gombarov. Mrb, Ljud. knjižn. (Leop. Kordeš) 1885–6, 7–55 (ponat. iz V). – Nabožne knjige: Duhovni vodnik. Mrb 1885; Ključek nebeški. Molitvenik za bogoljubno mladino. Mrb 1888; Življenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po besedah sv. evangelistov. MD 1889, ki ga je sestavil že v Žalcu. – Prevedel je F. J. Knechta Zgodbe sv. pisma za niž. razr. ljud. šol. Dunaj 1889, 1896⁴.

Spisal je več biografij: Rozman Jožef Konjiški. Mrb 1874, po zapiskih v njegovi zapuščini; Hendrik Conscience, flamski pisatelj (Kres 1884, 120 in S 1884, št. 215 sl.; podp. J. S-a); France Sorčič (KMD 1884 B, 16–9); Fr. Cvetko, (SPj 1878, 522–5); Anton Žuža (ib., 20–2; oboje J. Sk. v M.); Frančišek Kosar (Drobt. 1894, 106–17). – Zgodovinsko je obdelal: Kamnica pri Mrbu (SGp 1877); župnija in božja pot Device Marije v Puščavi (ib. 1881 in ponat. 1881); Duhovnija Sv. Križa nad Mrbom. V spomin njenega stolet. obstanka (ib. 1886 in ponat. 1886). – Ocenil je nekaj knjig (Kres 1881, 678–80; 1884, 429–30; 1885, 587–8), izdal več Rozmanovih (SPj 1879–83 in DPast 1885 sl.) in Fr. Cvetkovih (SBL I, 88) pridig (SPj 1879–81), nekaj iz spisov dr. Lovra Vogrina (SGp, cerkvi. pril. 1881–4) ter razpravljal o Vrazovem imenu (Kres 1884, 223). – Ocene: Malovrh M., Kres 1882, 495 (oznanila); 1885, 62–3; LZ 1885, 121; P 1885, 155; S 1885, št. 12; M. Karba, ib., št. 53, 55, 56. – Hvalijo S-ov slog, da je gladek, jasen, besedni zaklad pa zajet iz naroda. – Prim.: službeni list, Mrb, škofij. arhiv; Glaser IV, 276; Pajkovo gradivo; Simonič 468–9; Geršak, Ormoški spomini. 1902, 134–6; DS 1903, 306 (s sliko); Bož. Flegerič, S 1903, št. 105; SGp 1903, št. 10–3; J. Voh, Ivan Skuhala. Mrb 1903; F. Kovačič, VBV 1906, 380; isti, Ljutomer. Mrb 1926, 59; isti, Zgod. lavant. škofije. Mrb 1928, 407; M. Napotnik, Vtisnite si te moje besede … Mrb 1910, 88 (slika pri str. 78); M. Munda ČZN 1928, 121, 125; Spomenica ob 70-letnici lavant. bogosl. učilišča v Mrbu 1929, 32–3. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Skuhala, Ivan (1847–1903). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi577985/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine